Odpady | Obec Trnávka

Nacházíte se zde: www.trnavka.cz » Obec » Informace » Odpady

Odpady

Svoz komunálního odpadu probíhá
v roce 2023 vždy v úterý v každém lichém týdnu

Kontejnery na tříděný odpad jsou vyváženy ze sběrných stanovišť podle následujícího harmonogramu:

• Plasty – Svoz 1 x týdně cca v úterý.

• Papír – Svoz 1 x co čtrnáct dnů cca ve čtvrtek.

• Sklo – Svoz 1 x za měsíc.

případně podle potřeby.

Na svém 1. zasedání dne 15.12.2022 schválilo zastupitelstvo obce Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2022 o místním poplatku za odkládádní komunálního odpadu z nemovité věci. Minimální základ dílčího poplatku činí 60 l/měsíc. Sazba poplatku činí 0,85 Kč/l. Minimální roční poplatek byl touto vyhláškou změněn na 663 Kč za osobu.
Poplatek je nutné uhradit do konce měsíce března, případně ve dvou splátkách.

Plné znění vyhlášky najdete na webových stránkách obce na úřední desce nebo v právních předpisech obce.

Poplatek za odpad je splatný buď jednorázově do 31.3.2023, nebo polovinu poplatku do 31.3.2023 a druhou polovinu poplatku do 30.9.2023.

Při každé platbě je třeba uvádět správný variabilní symbol, který obdržíte na obecním úřadě. Připomínáme, že se platí poplatek za nemovitost a ne za osobu! Majitel nemovitosti tedy pro bezhotovostní platbu (č. účtu 25929801/0100obdrží jeden variabilní symbol ke každému domu, který mu patří, a pod tímto symbolem provede platbu za všechny osoby, které zde bydlí.

Při platbě v hotovosti na Obecním úřadě Trnávka číslo variabilního symbolu nepotřebujete uvádět.

Známky na popelnice za rok 2022 platí do konce března 2023. Nové známky na popelnice na rok 2023 budou na stávající popelnice vylepovány až po ukončení topné sezóny. Stejně jako v letošním roce budou nálepky dvojí—modré pro svoz 1x za dva týdny, zelené pro svoz 1x za čtyři týdny. Každá nálepka bude opět opatřena příslušným číslem popisným a bude zde uveden typ popelnice (její objem), pro který je určena. Je zakázáno přelepovat nálepky na jiné nádoby, než na které je umístí pracovníci obce.

Poplatek ze psů na rok 2023 činí 120 Kč za jednoho psa. Přihlašuje se pes starší 3 měsíců. Držitel psa je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti do 15 dnů ode dne jejího vzniku. Stejným způsobem je povinen také oznámit zánik své poplatkové povinnosti.

Platbu je možno provést rovněž bankovním převodem (č. účtu 25929801/0100) s přiděleným variabilním symbolem pro majitele psa nebo osobně na Obecním úřadě Trnávka.

Poplatek ze psů je splatný jednorázově, a to do 31.3.2022.

V případě jakýchkoliv nejasností nás prosím neváhejte kontaktovat na tel. čísle 721 860 150 nebo 556 729 049. 


Velkoobjemový odpad

Vážení občané, v sobotu 12. listopadu 2022 budou v areálu bývalého JZD k dispozici kontejnery na velkoobjemový a nebezpečný odpad a vyřazené elektrozařízení.

VO 2022


Vývoz nových popelnicových nádob

Při svozu komunálního odpadu dne 24. 5. 2022 budou vyváženy POUZE nádoby s modrou známkou.

Následně 7. 6. 2022 budou vyváženy nádoby s modrou i zelenou známkou.

21. 6. 2022 budou vyváženy nádoby pouze s modrou známkou.

5. 7. 2022 budou vyváženy nádoby s modrou i zelenou známkou.

19. 7. 2022 budou vyváženy nádoby pouze s modrou známkou....

Informace o vývozech naleznete v obecním, stolním kalendáři nebo na webu obce v kalendáři google.


 

Skládka bioodpadu

V zářijovém čísle občasníku bylo uvedeno, že v areálu bývalého JZD probíhá výstavba oplocení, aby byl vymezen vjezd pouze ke skládce bioodpadu, a že bude areál vybaven kamerovým systémem a vstupní branou s personalizovaným vstupem pro registrované občany Trnávky. Cílem této úpravy vstupu/vjezdu je zamezit cizím osobám využívat službu, která je určena pouze pro naše občany. Dále je potřeba monitorovat pohyb v areálu, aby nedocházelo k nesprávné manipulaci s bioodpadem a aby na skládku nikdo neukládal odpad, který tam nepatří. Instalace ovládacího zařízení byla ukončena a služba je tímto zprovozněna. Občané Trnávky se tedy mohou zaregistrovat a znovu začít skládku bioodpadu využívat.

Jak začít?
Prvním krokem je registrace vašeho telefonního čísla. Můžete ji provést osobně na obecním úřadě, případně e-mailem na ou@trnavka.cz. Uvedete své jméno, bydliště v Trnávce (číslo popisné) a telefonní číslo. Do 48 hodin bude vaše číslo schváleno správcem a autorizováno pro ovládání pojezdové brány.

Jak systém funguje?
Potřebujete-li odložit svůj bioodpad, dojedete ke vstupní bráně a ze svého autorizovaného telefonního čísla zavoláte na telefon +420 771 222 178 (číslo prozvoníte). Brána se otevře a umožní vstup či vjezd do areálu, následně se po uplynutí cca 1 minuty opět uzavře. Poté, co bioodpad uložíte, bránu si stejným postupem (prozvoněním na telefon +420 771 222 178) otevřete a můžete vyjet ven. Zhruba po jedné minutě se brána opět uzavře. Cena hovoru není účtována z vašeho tarifu, ovládání brány je zcela zdarma. Databáze telefonních čísel nebude poskytnuta dalším stranám. Jsou vyloučena komerční sdělení, nebudete tedy zahlceni žádnou nežádoucí reklamou či inzercí.

Kdy je možné službu využít?
Areál je přístupný pouze ve vymezenou dobu (viz níže). Protože bránu lze otevřít po prozvonění pouze v provozní době, je třeba věnovat pozornost času, kdy do objektu vjíždíte, abyste nezůstali v areálu sběrného dvora uzavřeni v případě, že se provozní doba v daný den blíží ke konci. Pokud byste zůstali v objektu uzavřeni po provozní době, můžete kontaktovat starostu obce na telefonním čísle +420 724 040 531.
Celý prostor skládky vč. vjezdu je monitorován kamerovým systémem. Bude-li systém zneužit třetí osobou (např. tak, že registrovaný občan Trnávky umožní vjezd cizí neregistrované osobě), bude daná registrace zrušena. Správce bude nucen registraci zrušit také v případě, že bude zjištěna nesprávná manipulace s bioodpadem, tedy bude-li někdo na skládku odkládat odpad, pro který není určena.

Provozní doba skládky bioodpadu:
Letní období (letní čas):   
Po—Pá 7:00—19:00 
So 7:00—18:00 
Ne 9:00—11:00 
Svátky 9:00—11:00 

Zimní období (zimní čas):   
Po—Pá 7:00—16:00 
So 7:00—16:00 
Ne 9:00—11:00 
Svátky 9:00—11:00 

Na skládku je možno ukládat:   
- trávu, listí, ovoce, zeleninu
- dřevěnou štěpku
- ořez živých plotů
- drobné větve určené k dalšímu zpracování (do max. průměru 5 cm) 

Na skládku nepatří:   
- kořeny stromů či keřů
- dřevěné desky, nábytek a jiné výrobky ze dřeva
- stavební suť
- hlína, štěrk apod.

V areálu skládky v bývalém JZD bude nově umožněno soustřeďování kovového odpadu. Na určeném místě bude možné pod dohledem kamer odkládat pouze kovový odpad—bez plastových, gumových, dřevěných a jiných druhů materiálu.

 

 


Bio odpad
z domácností mohou občané celoročně vyvážet do místní kompostárny v areálu bývalého JZD. Pro vjezd do areálu je třeba se zaregistrovat (viz článek výše).Obecní úřad Trnávka

Trnávka č.p. 1
742 58 Trnávkaobec Trnávka na mapě
Česká republika (CZ)

 

telefon - pevná linka (+420) 556 729 049

mobil (+420) 721 860 150

                 obec@trnavka.cz

datová schránka Datová schránka ID: 6mka7kv

Úřední hodiny:

PO  8.00 - 12.00  | 13.00 - 17.00
ST  8.00 - 12.00  | 13.00 - 17.00

 

Číslo účtu: 25929801/0100

IČO: 00848441

 

 

ZÁKLADNÍ INFORMACE

 

 ZÚJ 569755
 Status obec
 Katastrální výměra 6,1 km2
 Počet obyvatel 756
ženy 369
muži 387
děti do 15 let 125
 Počet domů 260
 Nadmořská výška 246 m

 Kraj Moravskoslezský 

 Okres Nový Jičín 
 Starosta Dalibor Šimečka

 

VÝSTAVBA CHODNÍKU
I. etapa část "A"

Projekt s názvem "TRNÁVKA - bezpečnost dopravy" byl spolufinancován ze zdrojů Evropské unie z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného regionálního operačního programu.

Fotogalerie výstavby zde.

Logo EU Logo MPMR 

 

 

MODERNIZACE BUDOVY ZŠ TRNÁVKA - otopná soustava

Projekt s názevem "Modernizace budovy Základní školy Trnávka - otopná soustava" byl spolufinancován z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši 282.682 Kč.

Logo MSK

Projekt s názevem "Modernizace budovy Základní školy Trnávka" byl spolufinancován z rozpočtu Ministerstva pro místní rozvoj ČR ve výši 505 024 Kč. 

Logo MPMR 

Fotografie modernizace otopné soustavy zde.

 

 

 

 

 

 

DOPORUČUJEME

 Czech PointPolicie České republiky

 facebook

RESTAUROVÁNÍ POMNÍKU
1. SVĚTOVÉ VÁLKY

Z rozpočtu obce Trnávka náklady
ve výši 38.000 Kč.
Projekt je spolufinancován z rozpočtu Moravskoslezského kraje
ve výši 40.000 Kč.

  detail obrázku 

 

 

OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ

Z rozpočtu obce Trnávka náklady
ve výši 495.160 Kč.
Projekt "Opravy místních komunikací" byl realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj
ve výši 1.010.609 Kč.

Logo MPMR

 

 

 

 Obec Trnávka © 2023