Odpady | Obec Trnávka

Nacházíte se zde: www.trnavka.cz » Obec » Informace » Odpady

Odpady

Svoz komunálního odpadu probíhá
v roce 2021 vždy v úterý v každém lichém týdnu.

Kontejnery na tříděný odpad jsou vyváženy ze sběrných stanovišť podle následujícího harmonogramu:

Plasty – Svoz 1 x týdně cca v úterý.

Papír – Svoz 1 x co čtrnáct dnů cca ve čtvrtek.

Sklo – Svoz 1 x za měsíc.

případně podle potřeby.

 

Na svém zasedání dne 17.12.2020 schválilo zastupitelstvo obce Obecně závaznou vyhlášku č. 4/2020 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Roční poplatek byl touto vyhláškou změněn na 480 Kč za osobu.
Poplatek je nutné uhradit do konce měsíce března, případně ve dvou splátkách.

Plné znění vyhlášky najdete na webových stránkách obce na úřední desce.

Známky na popelnice za rok 2020 platí do konce března 2021 a nové známky na rok 2021 budou po úhradě svozu vylepovány na popelnice při vývozu popelnic zaměstnancemi obce na začátku měsíce dubna. O bližším termínu vás budeme informovat. 

Poplatek ze psů na rok 2021 činí 120 Kč za jednoho psa. Přihlašuje se pes starší 3 měsíců. Držitel psa je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti do 15 dnů ode dne jejího vzniku. Stejným způsobem je povinen také oznámit zánik své poplatkové povinnosti.

Z důvodu zákonné změny evidence místních poplatků byl každému poplatníkovi místního poplatku (tzn. každému občanu obce) přidělen trvalý variabilní symbol. Tento číselný symbol je nutné použít při každé úhradě poplatku za odpady a ze psů bez ohledu na to, zda platíte převodem (č. účtu 25929801/0100) nebo hotově na obecním úřadě. Při úhradě poplatků bezhotovostním převodem prosím dbejte na to, aby každá platící osoba měla k platbě připojený správný (tzn. vlastní) variabilní symbol. Není možné provádět bezhotovostní platbu hromadně (např. za celou rodinu), jak to bylo možno doposud, ale je třeba provést zvlášť platbu za každého poplatníka s vlastním variabilním symbolem. 

Poplatek ze psů je splatný jednorázově, a to do 31.3.2021.

Poplatek za odpad je splatný buď jednorázově do 31.3.2021, nebo ½ poplatku do 31.3.2021 a druhá polovina poplatku do 30.9.2021.

Příklad:

RD č.p. 400 má 4 poplatníky za odpady a 2 psy. Jestliže rodina zvolí platbu bankovním převodem, provede 6 samostatných plateb pod 5 různými variabilními symboly.

Pepa Chroustal              v.s. 1341123  480 Kč

Žofka Chroustalová       v.s. 1341124  480 Kč

Bruno Chroustal            v.s. 1341125  480 Kč

Matylda Chroustalová   v.s. 1341126  480 Kč

Pes                               v.s. 1340001  240 Kč

 V případě jakýchkoliv nejasností nás prosím neváhejte kontaktovat na tel. čísle 721 860 150 nebo 556 729 049. 

 


Bio odpad
z domácností mohou občané celoročně vyvážet do místní kompostárny v areálu bývalého JZD.Obecní úřad Trnávka

Trnávka č.p. 1
742 58 Trnávkaobec Trnávka na mapě
Česká republika (CZ)

 

telefon - pevná linka (+420) 556 729 049

mobil (+420) 721 860 150

                 obec@trnavka.cz

datová schránka Datová schránka ID: 6mka7kv

Úřední hodiny:

PO  8.00 - 12.00  | 13.00 - 17.00
ST  8.00 - 12.00  | 13.00 - 17.00

 

Číslo účtu: 25929801/0100

IČO: 00848441

 

 

ZÁKLADNÍ INFORMACE

 

 ZÚJ 569755
 Status obec
 Katastrální výměra 6,1 km2
 Počet obyvatel 744
ženy 366
muži 378
děti do 15 let 121
 Počet domů 258
 Nadmořská výška 246 m

 Kraj Moravskoslezský 

 Okres Nový Jičín 
 Starosta Dalibor Šimečka

 

DOPORUČUJEME

 Czech PointPolicie České republiky

 facebook

RESTAUROVÁNÍ POMNÍKU
1. SVĚTOVÉ VÁLKY

Z rozpočtu Obce Trnávka náklady
ve výši 38.000,- Kč.
Projekt je spolufinancován
ve výši 40.000,- Kč
z rozpočtu moravskoslezského kraje.

  detail obrázku 

 

 Obec Trnávka © 2021