Informace / oznámení | Obec Trnávka

Nacházíte se zde: www.trnavka.cz » Obec » Informace » Informace / oznámení

Informace / oznámení

 

  

 

 KNIHOVNA TRNÁVKA OPĚT OTEVŘENA

Knihovna Trnávka oznamuje čtenářům, že bude od pondělí 12. dubna 2021 opět otevřena. 
Otevírací doba knihovny:
PO  16:00 - 18:00 hodin
ČT    8:00 - 11:00 hodin
 
  

 


 

CYKLUS BESED PRO SENIORY (PREVENCE KRIMINALITY)

Dovolujeme si zaslat informace o cyklu besed policejních preventistů pro seniory. Současná pandemická situace nyní neumožňuje preventistům setkávat se seniory (nicméně i v této době existuje trestná činnost páchaná na seniorech), informační aktivity s bezpečnostními doporučeními jsou však klíčové i nyní. Jako alternativa se nabízí možnost cyklu online besed se seniory jakožto bezpečná forma tolik zásadní komunikace z pohodlí jejich domova. Detailněji na https://www.policie.cz/clanek/seniori-online.aspx. Pro komplexnost k tématu doplňujeme i odkaz k informacím o dalších regionálních aktivitách pro seniory https://www.policie.cz/clanek/krajske-reditelstvi-severomoravskeho-kraje-zpravodajstvi-prevence-pro-seniory.aspx.
 

 

 

Senioři online 2021 

 

 


 

SBĚRNÝ DŮVR TRNÁVKA - UPOZORNĚNÍ

I přes několik upozornění a výstrah obce Trnávka dochází stále častěji ze strany občanů ke znehodnocování skládky hromady větví v areálu bývalého JZD.
Na tuto skládku mají občané možnost vyhazovat POUZE větve, NIKOLIV dřevo, listí, trávu, shnilé ovoce, kořeny s hrodami hlíny,... 
Z důvodu tohoto znehodnocování není následně možné větve zpracovat dostupnou technikou a likvidace tohoto druhu odpadu je pak finančně velmi náročná. 
V případě opakování tohoto nešvaru budeme nuceni skládku větví zrušit a zvýšit několikanásobně poplatek za likvidaci a svoz odpadu v obci. 
 

 

 

 

 

 Upozornění 2   Upozornění 1

 

 

SČÍTÁNÍ LIDU, DOMŮ A BYTŮ 2021

Vážení obyvatelé,již od roku 1869 probíhá na našem území každých deset let sčítání lidu. V roce 2021 nastane další opakování této významné události. V přiloženém Oznámení ČSÚ naleznete podrobnější informace k této problematice.

 

 

 

Sčítání 3 Sčítání 4 

 

 


 

ÚKLID TRNÁVKY 2021

Milí občané,

z důvodu trvajících vládních opatření probíhá úklid obce i letos individuálně. Spojte jarní procházku přírodou s dobrým skutkem a sesbírejte vyhozený odpad. Pytle na odpad a rukavice jsou k dispozici na OÚ Trnávka. Pytle pak následně můžete nechat u cesty a zaměstnanci obce odpad odvezou. NEZAPOMEŇTE nás o tom informovat na telefonním čísle 721 860 150. 

 Díky, že pomáháte! 

 

 

Ukliďme Trnávku 2021 

 

 

NOVÉ OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČR

 

 
 

 


 

ZÁPIS ZŠ TRNÁVKA

Vážení rodiče předškoláků,
 
i přes informovanost v obecním březnovém občasníku došlo ke změnám zápisu do 1. ročníku ZŠ Trnávka.

Z důvodu nepříznivé pandemické situace není možné zorganizovat prezenční způsob zápisu do 1. ročníku.
Zápis bude tedy probíhat distanční formou, a to v rozmezí dnů od 14. do 28. dubna 2021.

Tímto se prodlužuje termín podání žádostí.

Jak budete postupovat:

1. Na webových stránkách www.zs.trnavka.cz od ikonkou „Přijímací řízení“ najdete formuláře Žádost o přijetí a Zápisní lístek. Vytisknete, vyplníte a zašlete:

a) do datové schránky školy (h46mthv),

b) emailem na adresu zstrnavka@gmail.com,

c) poštou na adresu ZŠ Trnávka, Trnávka 89, 742 58, 

d) osobně (pokud zvolíte tento způsob, schránka pro sběr žádostí bude připravena každý pracovní den od 6. do 28. dubna 2021 v době od 8.00      do 11.30 hodin. Z bezpečnostních důvodů nebudeme nechávat schránku volně přístupnou mimo tento časový úsek).

2. Pokud požadujete odklad, vyplníte Žádost o odklad, kterou najdete taktéž pod ikonkou „Přijímací řízení“. K této žádosti přiložte:

a) vyjádření školního poradenského zařízení (PPP, SPC),

b) potvrzení dětského lékaře.

Zašlete na adresu školy některým z výše uvedených způsobů.

 

Upozorňujeme, že bez přiložených dokumentů nemůže být žádosti o odklad vyhověno a musí být přerušeno správní řízení do doby jejich nabytí, nejpozději do 31. května 2021.

O rozhodnutí Vás bude ZŠ Trnávka informovat prostřednictvím webových stránek a emailu, který, prosíme, nezapomeňte čitelně uvést do zápisního lístku.

Za pochopení této mimořádné situace děkuje vedení ZŠ Trnávka.

 

Kliknutím na odkaz https://docs.google.com/presentation/d/1whElE4BfduesvkNQFa6GhjGU_DTzR_7PXAKRnfRs0vg/preview?slide=id.p se můžete podívat na virtuální prohlídku školy v Trnávce.

 
 
 

 


 

KOUPALIŠTĚ TRNÁVKA HLEDÁ BRIGÁDNÍKY

Koupaliště Trnávka hledá brigádníky na pozice:

ÚDRŽBÁŘ AREÁLU A VODY
Požadujeme samostatnost, spolehlivost, manuální zručnost, zodpovědný přístup k práci. Pozice je vhodná pro občany v důchodu nebo studenty.
Náplň práce: údržba a čištění bazénu
a brodítek, udržování kvality a čistoty vody, údržba areálu koupaliště (vynášení odpadkových košů, zametání areálu, sekání trávy).

PLAVČICE / PLAVČÍK
Podmínkou je platné osvědčení o získání kvalifikace vodní záchranář/plavčík (zájemci, který kurz nemá, ho obec zprostředkuje). 
Dále požadujeme fyzickou zdatnost, samostatnost, spolehlivost, zodpovědný přístup a schopnost rychlého reagování. Pozice je vhodná pro studenty.

Náplň práce: dozor nad koupajícími se osobami v bazénu, dohled nad dodržováním bezpečnosti provozního
a návštěvního řádu a poskytování první pomoci.

Obě pozice nabízíme na letní sezónu ČERVEN–SRPEN 2021.

Bližší informace o pozici se dozvíte telefonním čísle 556 729 049 nebo 721 860 150.
Případní zájemci se mohou hlásit na Obecním úřadě Trnávka.

 

 
 

 


 

FORMULÁŘE K VYCESTOVÁNÍ 

Vážení obyvatelé, v přiložených souborech naleznete ke stažení 

FORMULÁŘ ČESTNÉHO PROHLÁŠENÍ K OPUŠTĚNÍ MÍSTA TRVALÉHO POBYTU

FORMULÁŘ K VYCESTOVÁNÍ MIMO PRÁCI a OTÁZKY A ODPOVĚDI K PROBLEMATICE VYCESTOVÁNÍ.

 Vše na základě nového vládního opatření platného od 1.3. do 21.3.2021. 

Tištěné formuláře jsou též zdarma k dispozici pro občany obce Trnávka na Obecním úřadě.

 

 

 

 

 


 

ZTRACENÝ PES

Milí občané,
minulý týden se majitelce z Petřvaldu u Nového Jičína ztratil jezevčík (drsnosrstý, tetovaný, čipovaný). Je registrovaný i v databázi, tak by se po odchytu a identifikaci měl dostat brzy domů. Pomozte, prosím, s jeho nalezením. 
V případě jeho nálezu kontaktujte OÚ Trnávka na tel. čísle 721 860 150.
 

 

 

Ztracený pes 2.3. 

 

 


 

DANĚ Z PŘÍJMŮ FO 2020

Vážení občané, nabízíme vám aktuální informace  Finančního úřadu pro Moravskoslezský kraj, vztahující se k letošním „pandemickým“ podmínkám při podání přiznání k   Dani z příjmů fyzických osob za rok 2020.
 
 

 

MÍSTNÍ POPLATKY 2021

Na svém zasedání dne 17.12.2020 schválilo zastupitelstvo obce Obecně závaznou vyhlášku č. 4/2020 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Roční poplatek byl touto vyhláškou změněn na 480 Kč za osobu.
Poplatek je nutné uhradit do konce měsíce března, případně ve dvou splátkách.

Plné znění vyhlášky najdete na webových stránkách obce na úřední desce.

Známky na popelnice za rok 2020 platí do konce března 2021 a nové známky na rok 2021 budou po úhradě svozu vylepovány na popelnice při vývozu popelnic zaměstnancemi obce na začátku měsíce dubna. O bližším termínu vás budeme informovat. 

Poplatek ze psů na rok 2021 činí 120 Kč za jednoho psa. Přihlašuje se pes starší 3 měsíců. Držitel psa je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti do 15 dnů ode dne jejího vzniku. Stejným způsobem je povinen také oznámit zánik své poplatkové povinnosti.

Z důvodu zákonné změny evidence místních poplatků byl každému poplatníkovi místního poplatku (tzn. každému občanu obce) přidělen trvalý variabilní symbol. Tento číselný symbol je nutné použít při každé úhradě poplatku za odpady a ze psů bez ohledu na to, zda platíte převodem (č. účtu 25929801/0100) nebo hotově na obecním úřadě. Při úhradě poplatků bezhotovostním převodem prosím dbejte na to, aby každá platící osoba měla k platbě připojený správný (tzn. vlastní) variabilní symbol. Není možné provádět bezhotovostní platbu hromadně (např. za celou rodinu), jak to bylo možno doposud, ale je třeba provést zvlášť platbu za každého poplatníka s vlastním variabilním symbolem. 

Poplatek ze psů je splatný jednorázově, a to do 31.3.2021.

Poplatek za odpad je splatný buď jednorázově do 31.3.2021, nebo ½ poplatku do 31.3.2021 a druhá polovina poplatku do 30.9.2021.

Příklad:

RD č.p. 400 má 4 poplatníky za odpady a 2 psy. Jestliže rodina zvolí platbu bankovním převodem, provede 6 samostatných plateb pod 5 různými variabilními symboly.

Pepa Chroustal              v.s. 1341123  480 Kč

Žofka Chroustalová       v.s. 1341124  480 Kč

Bruno Chroustal            v.s. 1341125  480 Kč

Matylda Chroustalová   v.s. 1341126  480 Kč

Pes                               v.s. 1340001  240 Kč

 V případě jakýchkoliv nejasností nás prosím neváhejte kontaktovat na tel. čísle 721 860 150 nebo 556 729 049. 

 
 

 

NOVÝ REŽIM OBJEDNÁNÍ NA PCR TESTOVÁNÍ

Od 1.2.2021 dochází ke změně režimu objednávání pacientů na PCR testy k vyšetření Covid-19. 

Nově bude systém fungovat tak, že lékař nebo Krajská hygienická stanice zadá žádanku v celostátním systému ÚZIS a pacient, jemuž byla tato žádanka vystavena (pacient nedostane žádanku, pouze informaci od lékaře, že žádanku vytvořil) se může rezervovat k odběru na libovolném odběrovém místě v termínu, který je volný, případně se dostavit k odběru v lékařem nebo operátorem call centra KHS doporučeném termínu. 

 

 

Covid-19

 

  

 


 

STOLNÍ KALENDÁŘE PRO OBČANY

V těchto dnech bude do trnavských domácností distribuován stolní kalendář s motivy naší vesnice jako dárek občanům Trnávky.

Bohužel z důvodu nepřesných podkladů dodaných svozovou firmou došlo k tiskové chybě a svoz komunálního odpadu je v kalendáři uveden špatně.

První vývoz popelnic v roce 2021 bude v úterý
5. ledna a dále pak pravidelně každé liché úterý. Tedy NE v sudém týdnu, jak je uvedeno v kalendáři.

Omlouváme se za tuto chybu a doufáme, že i tak se bude první trnavský kalendář líbit.

 
 

 

INFO FINANČNÍHO ÚŘADU

V odkaze s názvem Finanční úřad - daně z nemovitostí naleznete výzvu finančního úřadu občanům, aby v lednu  nechodili osobně  na územní pracoviště, ale aby využili zřízených speciálních telefonických linek a e-mailů  k vyřizování svých dotazů k dani z nemovitých věcí a k řešení svých problémů s přiznáním k této dani. Občané se nemusí obávat, bude-li  toho nezbytně třeba, domluví zaměstnanci finančního úřadu (právě po telefonických či e-mailových konzultacích) i termín  krátkého osobního jednání.  

 
 

 

DOBROVOLNÉ Ag TESTOVÁNÍ

Z rozhodnutí krajského řídícího důstojníka Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje, v souladu s distribučním schématem schváleným Krizovým štábem Moravskoslezského kraje, naleznete v příloze pokyny dobrovolného Ag testování.

 

 

test 1   test 2

 

 


 

KRIZOVÝ ŠTÁB MSK HLEDÁ DOBROVOLNÍKY

Krizový štáb Moravskoslezského kraje vyzývá občany MSK k poskytnutí dobrovolné pomoci při zvládání epidemiologické situace. Přihlásit se též můžete k pomoci při testování pomocí antigenních testů nejlépe v termínu od 18. do 23. prosince 2020 (podrobnosti budou zveřejněny na webových stránkách kraje v následujícím týdnu). Dobrovolníci se mohou zaregistrovat na emailové adrese: spolu2@msk.cz.

 
 

 


 

 

OMEZENÍ SOCIÁLNÍCH KONTAKTŮ

Z rozhodnutí krajského řídícího důstojníka Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje, v souladu s distribučním schématem schváleným Krizovým štábem Moravskoslezského kraje, prezentujeme vám informace uvedené v příloze.

   

Omezení soc. kontaktů 

 

 


 

NABÍDKA ZAMĚSTNÁNÍ, BRIGÁDY

Beskydské uzeniny Chodura příjmou zaměstnance na hlavní pracovní poměr i brigádníky do výroby na pracoviště ve Frýdku – Místku a na expedici do Fryčovic.

Zájemce bez praxe zaškolíme. Více informací na www.chodura.cz.

 
 

 


 

SBÍRKA PRO DIAKONII BROUMOV

Vážení občané, z důvodu aktuálního nařízení vlády, které opět výrazně omezuje naši činnost, se na Vás obracíme s prosbou o pomoc. Bezmoc, kterou nyní cítíme, jsme schopni zvládnout pouze s Vaší podporou. Uzavřením našich obchodů a výdejních středisek jsme se ocitli ve stejné situaci jako na jaře. Již nyní víme, že následky budou velmi vážné. V době, kdy jsme se postupně začali vzpamatovávat z finančních ztrát, které jsme utrpěli v první vlně epidemie, došlo k dalším mimořádným opatřením. Abychom mohli i nadále fungovat bez větších omezení a svážet textilní materiál, po vytřídění ho poskytnout sociálně slabým občanům, ale i celým rodinám, potřebujeme k tomu nemalé finanční částky k zajištění financování PHM a provozních nákladů na nákladní automobily a k zajištění vývozu kontejnerů a odvozu sbírek.

Tímto si Vás dovolujeme poprosit o jakýkoliv finanční dar, kterým nám nyní můžete pomoci překlenout složitou situaci. Prosíme, podpořte vyhlášenou veřejnou sbírkuna čísle účtu: 50016-1302698349/0800. V případě, že nechcete jít cestou veřejné sbírky, nabízíme možnost fakturace Vámi stanovené částky.

Pokud nás chcete podpořit, klikněte, prosím, pro více informací https://www.diakoniebroumov.cz/cs/novinky/diakonie-broumov-vyhlasuje-verejnou-sbirku.

Předem Vám co nejsrdečněji děkujeme a věříme, že s Vaší podporou celou situaci zvládneme.

S úctou a respektem Ing. Pavel Hendrichovský

předseda sociálního družstva

 

 
  

 

PORADCE PRO PEČUJÍCÍ

Kopřivnická radnice zřídila na odboru sociálních věcí a zdravotnictví pozici poradce pro pečující, který bude radit lidem pečujícím o své blízké.

Vedení města tak reaguje na avizované změny v legislativě, kdy lidé, pečující o své rodinné příslušníky, by měli být jednou z cílových skupin, na které se zaměří sociální služby. Další podnětem byly požadavky vzešlé z dotazníkového šetření provedeného v rámci komunitního plánování sociálních služeb.

„Poradce pro pečující poskytne lidem, kteří se rozhodli postarat se o svého blízkého doma, komplexní poradenství. Poradí jim, na jakou pomoc a dávky sociální podpory mají nárok a kde o ně požádat, seznámí je s možnostmi využít dostupné sociální služby a s dalšími aktivitami, které město pro podporu rodinných pečujících připravuje. To pomůže zvláště začínajícím pečujícím lépe se zorientovat v nové situaci,“ uvedl místostarosta Stanislav Šimíček, který má v gesci sociální oblast.

Radnice tak chce pomoci nemocným, hendikepovaným lidem či seniorům, kteří díky rodinné péči budou moci zůstat co nejdéle ve svém přirozeném prostředí, ale i osobám, kteří o ně budou pečovat. Péče o blízkého člověka představuje ve většině případů pro pečující značnou zátěž. Zvláště pak dlouhodobá, náročná péče přináší negativní důsledky psychické, zdravotní, sociální a finanční.

„Poradce bude radit nejen lidem z Kopřivnice, ale i z obcí a měst spadajících pod ORP Kopřivnice. Radu obdrží zájemci nejen u nás na odboru sociálních věcí, ale mohou si domluvit schůzku i u sebe doma. Schůzku lze sjednat telefonicky či elektronicky. Všechny potřebné informace zájemci najdou i na webových stránkách Kopřivnice v sekci sociální oblast v záložce pro pečující,“ upřesnila Lenka Galiová, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví. 

 

 

 

 

Pečující 1 

 


 


 

Kampaň NS MAS ČR Regiony sobě!

MAS Regionu Poodří se přidala do kampaně NS MAS ČR Regiony sobě. 

Tato kampaň má především za cíl podpořit lokální ekonomiky regionů ČR, a to na základě principů – Poznej lépe svůj region, Propaguj region, Přispějte sami do místní ekonomiky, Podpořte region finančně. 

NS MAS ČR také vytvořila webový portál, jehož cílem je propojit lokální nabídku podnikatelů s místními konzumenty a s turisty.

Více informací naleznete přímo na webových stránkách www.regionysobe.cz.

Lokální producenti, poskytovatelé služeb, vyplňte kartu producenta a zašlete spolu s fotografií zpět na MAS Regionu Poodří!

Následovně bude zanesen do interaktivní mapy na portále Regiony Sobě! Umístěním kontaktu producenta na webový portál nevzniká producentovi/poskytovateli žádný finanční závazek, kampaň je bezplatná.

 

 

 

RP 2020 

 
 

FARA TRNÁVKA

V přiložených odkazech naleznete fotografie a reportáž Kabelové televize, jak probíhají skautské práce na faře v Trnávce.

https://chatatrnavka.rajce.idnes.cz/

https://www.youtube.com/watch?v=TcyNKHhso3o&feature=youtu.be

 
 
 
 

IN.F.Obálka

Obálka do lednice neboli IN.F.Obálka je tady!

Jedná se o projektovou aktivitu Moravskoslezského kraje pod osobní záštitnou náměstka hejtmana pro sociální oblast Jiřího Navrátila MBA z projektu „Informace jako forma ochrany osob v seniorském věku“.  Aktivita je zaměřená na zvýšení kvality života seniorů a podporu jejich bezpečí. 
IN.F.Obálky jsou již k dispozici a senioři si je mohou vyzvednout na OÚ v Trnávce

  • IN.F.Obálka (= Informace jako Forma ochrany) je plastová obálka, která obsahuje informační leták s pokyny k vyplnění, formulář k vyplnění, propisku, magnetu nebo samolepku (s nápisem: Zde je IN.F.Obálka,
    s telefonními čísly na složky záchranného systému).
  • IN.F.Obálka slouží k předání údajů o zdravotním stavu, užívaných lécích, kontaktech na příbuzné či blízké, v případě, že se senior
    v domácnosti ocitne v nebezpečí či ohrožení života, složkám záchranného systému, které jsou o této aktivitě informovány.
  • IN.F.Obálka může přispět k efektivnímu zajištění pomoci v situaci tísně, ohrožení zdraví nebo života. Je třeba vyplnit formulář s požadovanými údaji a vložit jej zpět do plastové obálky a umístit do lednice, nejlépe do vnitřní přihrádky dveří. Samolepkou nebo magnetkou označit dveře lednice nebo dveře z vnitřní strany bytu a tím způsobem budou informovány zasahující záchranné složky.

Upozornění: Moravskoslezský kraj ani Ministerstvo práce a sociálních věcí /jako iniciátoři této preventivně bezpečnostní akce/ nepověřily žádné osoby ani organizace kontrolou IN.F.Obálek!

Tento projekt je spolufinancován ze státního rozpočtu České Republiky
a rozpočtu Moravskoslezského kraje.

 
 
 

eNeschopenka

Seznamte se s novým elektronickým systémem eNeschopenky, který nabyde v platnost od 1.1.2020, a který zásadním způsobem změní letitý způsob vyřizování pracovních neschopností, kdy elektronické zpracování přinese výrazné zjednodušení v předávání informací mezi nemocnými, lékaři, zaměstnavateli a ČSSZ, resp. okresními správami sociálního zabezpečení, které rozhodují o dávkách nemocenského pojištění a také je vyplácejí.

Přečtěte si přiložené desatero pro pojištěnce aneb co se mění a co zůstává...

  

 

 

neschopenky 2019 

 
 

TAŠKY NA TŘÍDĚNÝ ODPAD 

Obec Trnávka nabízí svým občanům tašky na tříděný odpad. Stačí se v úřední den dostavit na Obecní úřad a sadu tašek, které jsou bezplatné, si odnést.

Sady tašek na třídění odpadů distribuované mezi občany byly pořízeny za finanční spoluúčasti
firem ASOMPO, a. s. a EKO - KOM, a. s. 

 
 
 

BEZPEČNOSTNÍ DESATERO

Vážení obyvatelé rodinných domů, bytů,

každý rok dochází k více než tisícovce požárů v obytných budovách. Měli bychom si uvědomit, že odpovědnost za své chování a za technické zabezpečení svých domovů proti požáru neseme pouze my sami. Aby k těmto požárům nedocházelo a nedocházelo tak i k úmrtím a zraněním, dodržujte přiložené "bezpečnostní desatero".

 

 

Bezpečnostní desatero 

 

 

 

MAJITELŮM PSŮ

Obecní úřad Trnávka upozorňuje občany, že se v obci množí případy volně pobíhajících psů, kteří následně napadají jiná zvířata. Každý majitel psa je
v souladu s platnou vyhláškou povinen řádně zabezpečit, aby se jeho pes nepohyboval volně po cizích pozemcích a aby neohrožoval osoby či zvířata. Porušení této vyhlášky je považováno za přestupek a může být řešeno
ve spolupráci s Policií ČR. Důrazně proto žádáme všechny majitele psů, aby svá zvířata zkontrolovali, zabezpečili a také po nich řádně uklízeli exkrementy a neznečišťovali tak obec. Děkujeme.

 
 
 

PODNIKATELŮM

Podnikatelům a živnostníkům, kteří mají sídlo nebo provozovnu na území Trnávky, nabízíme možnost bezplatné prezentace jejich činnosti na webových stránkách obce. Máte-li zájem, aby vaše firma byla uvedena na obecním webu
v záložce „Firmy“, zašlete na obecní úřad (ou@trnavka.cz) následující informace:

  • název firmy/podnikatelského subjektu či jméno živnostníka;
  • obor činnosti;
  • kontaktní informace (adresa sídla firmy či provozovny v Trnávce, kontaktní osoba, telefon, e-mail, www stránky apod.)
 
 


Obecní úřad Trnávka

Trnávka č.p. 1
742 58 Trnávkaobec Trnávka na mapě
Česká republika (CZ)

 

telefon - pevná linka (+420) 556 729 049

mobil (+420) 721 860 150

                 obec@trnavka.cz

datová schránka Datová schránka ID: 6mka7kv

Úřední hodiny:

PO  8.00 - 12.00  | 13.00 - 17.00
ST  8.00 - 12.00  | 13.00 - 17.00

 

Číslo účtu: 25929801/0100

IČO: 00848441

 

 

ZÁKLADNÍ INFORMACE

 

 ZÚJ 569755
 Status obec
 Katastrální výměra 6,1 km2
 Počet obyvatel 744
ženy 366
muži 378
děti do 15 let 121
 Počet domů 258
 Nadmořská výška 246 m

 Kraj Moravskoslezský 

 Okres Nový Jičín 
 Starosta Dalibor Šimečka

 

DOPORUČUJEME

 Czech PointPolicie České republiky

 facebook

RESTAUROVÁNÍ POMNÍKU
1. SVĚTOVÉ VÁLKY

Z rozpočtu Obce Trnávka náklady
ve výši 38.000,- Kč.
Projekt je spolufinancován
ve výši 40.000,- Kč
z rozpočtu moravskoslezského kraje.

  detail obrázku 

 

 Obec Trnávka © 2021