Domů   RSS   Registrace  

Informace / oznámení | Obec Trnávka

Nacházíte se zde: www.trnavka.cz  » Obec  » Informace  » Informace / oznámení

Informace / oznámení

 

 
ZMĚNA JÍZDNÍCH ŘÁDŮ AUTOBUSŮ

Od 15. prosince 2019 dochází ke změnám jízdních řádů autobusů v naší obci.

 

 JŘ 4.12.

 
 

MUDr. Krkošková

MUDr. Krkošková oznamuje svým pacientům, že v měsíci prosinci bude v obci Trnávka ordinovat pouze ve dnech 2. a 9. prosince, a naopak ordinovat nebude ve dnech 16., 23. a 30. prosince 2019. Zástup bude opět u obvodního lékaře v Příboře.

 
 
 

 
 
 
 
 
AFRICKÝ MOR PRASAT DIVOKÝCH V POLSKU

Krajská veterinární zpráva pro MSK upozorňuje na šíření afrického moru parasat v Polsku. 
Bližší informace se dočtete v přílohách.

 

 

KVS 1   KVS 2
 
 

Sv. MIKULÁŠ

Ve čtvrtek 5. prosince 2019 zavítá do Trnávky Mikuláš s andělem a čerty!
Chcete, aby se zastavili i u vás doma, obdarovali a trošičku postrašili vaše „hodné“ ratolesti? Stačí se dostavit na Obecní úřad, děti přihlásit
a nejpozději do středy 29. listopadu 2019 zaplatit symbolický poplatek 50 Kč za dítě. Každé přihlášené dítě pak obdrží mikulášský balíček s nadílkou. Podmínkou je trvalý pobyt dítěte v obci Trnávka a jeho maximální věk 10 let.

Pokud bude počasí příznivé, bude letos Mikuláš se svou družinou projíždět obcí v kočáře s koňmi.

 

OBEC SE OMLOUVÁ ZA TIŠTĚNOU CHYBU V LISTOPADOVÉM OBČASNÍKU!

MIKULÁS BUDE V TRNÁVCE CHODIT VE ČTVRTEK 5. PROSINCE 2019.

 
 
 
 

VÝZVA MAS REGIONU POODŘÍ

Dovolujeme si vás informovat, že dne 1. listopadu 2019 byla vyhlášena 6., 7. a 8. Výzva MAS Regionu Poodří Operačního programu Životní prostředí.

 6. Výzva MAS Regionu Poodří – OPŽP - Výsadba dřevin:

Datum vyhlášení výzvy MAS:       1. 11. 2019, 10:00 h

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu:                 2. 1. 2020, 12:00 h    

Finanční alokace výzvy (rozhodná pro výběr projektů k financování):               7 010 476,00 Kč

Odkaz na výzvu: https://www.mas.regionpoodri.cz/obdobi-2014-2020/opzp/vyzvy-opzp/vyzva-c-6-opzp-vysadba-drevin  

7. Výzva MAS Regionu Poodří – OPŽP – Protierozní opatření: 

Datum vyhlášení výzvy MAS:        1. 11. 2019, 10:00 h

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu:             6. 1. 2020, 12:00 h         

Finanční alokace výzvy (rozhodná pro výběr projektů k financování):            2 083 410,00 Kč

Odkaz na výzvu: https://www.mas.regionpoodri.cz/obdobi-2014-2020/opzp/vyzvy-opzp/vyzva-c-7-opzp-protierozni-opatreni  

8. Výzva MAS Regionu Poodří – OPŽP – Podpora sídelní zeleně:

Datum vyhlášení výzvy MAS:                     1. 11. 2019, 10:00 h

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu:                         2. 1. 2020, 12:00 h         

Finanční alokace výzvy (rozhodná pro výběr projektů k financování):            1 738 278,00 Kč

Odkaz na výzvu: https://www.mas.regionpoodri.cz/obdobi-2014-2020/opzp/vyzvy-opzp/vyzva-c-8-opzp-podpora-sidelni-zelene  

 
 
 

NOVÉ LED OSVĚTLENÍ

V obci Trnávka bylo u domu s č. p. 127 na zkoušku nově nainstalováno LED osvětlení.

 
 
 

ZMĚNY JÍZDNÍCH ŘÁDŮ AUTOBUSŮ

Milí občané,

došlo ke změnám jízdních řádů autobusů v obci Trnávka. Více na www.idos.cz.

 
 
 

DOPRAVNÍ ZNAČENÍ U ZŠ PETŘVALD

Informujeme řidiče, kteří absolvovali autoškolu před rokem 2010, že se u základní školy objevilo dopravní značení, které není zcela běžnou součástí silničního provozu.

K+R je odvozeno z anglického Kiss and Ride, česky Polib a jeď. Parkoviště K + R se označuje značkou č. IP 13e, je to parkoviště, které je určeno k zastavení za účelem vystoupení a nastoupení osob. Značka umožňuje zřizování míst pro krátké zastavení nebo vyčkávání osobních vozidel v blízkosti nádraží, stanic metra a jiných terminálů a zastávek veřejné dopravy, v blízkosti kulturních a sportovních středisek, případně u škol.

V České republice byla speciální dopravní značka pro takové místo poprvé zavedena novelizační vyhláškou č. 247/2010 Sb. s účinností od 14. září 2010. Vyhláška stanoví, že tato značka označuje parkoviště, na kterém lze zastavit za účelem vystoupení a nastoupení osob, které dále využívají prostředek hromadné dopravy osob; zastavit znamená uvést vozidlo do klidu na dobu nezbytně nutnou k neprodlenému nastoupení nebo vystoupení přepravovaných osob.

Prosíme rodinné příslušníky, kteří dopravují děti do základní školy, aby takto označená parkoviště opravdu využívali v souladu s výše uvedeným předpisem, tj. vystup! – nastup! a odjíždíme.

Děkujeme za pochopení.

 

 

 

 

 

 

 

 K + R

 
 

TAŠKY NA TŘÍDĚNÝ ODPAD 

Obec Trnávka nabízí svým občanům tašky na tříděný odpad. Stačí se v úřední den dostavit na Obecní úřad a sadu tašek, které jsou bezplatné, si odnést.

Sady tašek na třídění odpadů distribuované mezi občany byly pořízeny za finanční spoluúčasti
firem ASOMPO, a. s. a EKO - KOM, a. s. 

 
 
 

BEZPEČNOSTNÍ DESATERO

Vážení obyvatelé rodinných domů, bytů,

každý rok dochází k více než tisícovce požárů v obytných budovách. Měli bychom si uvědomit, že odpovědnost za své chování a za technické zabezpečení svých domovů proti požáru neseme pouze my sami. Aby k těmto požárům nedocházelo a nedocházelo tak i k úmrtím a zraněním, dodržujte přiložené "bezpečnostní desatero".

 

 

Bezpečnostní desatero 

 

 

 
 

NABÍDKA DŘEVA

Obec Trnávka nabízí občanům zlevněné palivové dřevo k odběru v bývalém areálu JZD v Trnávce. Tvrdý kaštan za cenu 1 000 Kč/m3 a měkkou lípu za cenu 300 Kč/m3. Zájemci se mohou přihlásit na obecním úřadě v Trnávce.

 

 
 

MAJITELŮM PSŮ

Obecní úřad Trnávka upozorňuje občany, že se v obci množí případy volně pobíhajících psů, kteří následně napadají jiná zvířata. Každý majitel psa je
v souladu s platnou vyhláškou povinen řádně zabezpečit, aby se jeho pes nepohyboval volně po cizích pozemcích a aby neohrožoval osoby či zvířata. Porušení této vyhlášky je považováno za přestupek a může být řešeno
ve spolupráci s Policií ČR. Důrazně proto žádáme všechny majitele psů, aby svá zvířata zkontrolovali, zabezpečili a také po nich řádně uklízeli exkrementy a neznečišťovali tak obec. Děkujeme.

 
 
 

PODNIKATELŮM

Podnikatelům a živnostníkům, kteří mají sídlo nebo provozovnu na území Trnávky, nabízíme možnost bezplatné prezentace jejich činnosti na webových stránkách obce. Máte-li zájem, aby vaše firma byla uvedena na obecním webu
v záložce „Firmy“, zašlete na obecní úřad (ou@trnavka.cz) následující informace:

  • název firmy/podnikatelského subjektu či jméno živnostníka;
  • obor činnosti;
  • kontaktní informace (adresa sídla firmy či provozovny v Trnávce, kontaktní osoba, telefon, e-mail, www stránky apod.)
 
 


Obecní úřad Trnávka

Trnávka č.p. 1
742 58 Trnávkaobec Trnávka na mapě
Česká republika (CZ)

 

telefon - pevná linka (+420) 556 729 049

mobil (+420) 721 860 150

                 obec@trnavka.cz

datová schránka Datová schránka ID: 6mka7kv

Úřední hodiny:

PO  8.00 - 12.00  | 13.00 - 17.00
ST  8.00 - 12.00  | 13.00 - 17.00

 

ZÁKLADNÍ INFORMACE

 

 ZÚJ  569755
 Status  obec
 Katastrální výměra  6,1 km2
 Počet obyvatel  746
ženy  358
muži  388
děti do 15 let  116
 Počet domů  243
 Nadmořská výška  246 m
 Kraj Moravskoslezský 
 Okres Nový Jičín 
 Starosta  Dalibor Šimečka

 

DOPORUČUJEME

 Czech PointPolicie České republiky

 facebook

RESTAUROVÁNÍ POMNÍKU
1. SVĚTOVÉ VÁLKY

Z rozpočtu Obce Trnávka náklady
ve výši 38.000,- Kč.
Projekt je spolufinancován
ve výši 40.000,- Kč
z rozpočtu moravskoslezského kraje.

  detail obrázku 

 

 Obec Trnávka © 2019

 All rights reserved © 2019 | Powered by AYNICMS