Informace / oznámení | Obec Trnávka

Nacházíte se zde: www.trnavka.cz » Obec » Informace » Informace / oznámení

Informace / oznámení

 

  

 

 UZAVŘENÍ KNIHOVNY

Obecní knihovna Trnávka se omlouvá svým čtenářům a zároveň oznamuje, že ve čtvrtek 2. prosince a v pondělí 6. prosince 2021 bude uzavřena.

  
 

 

SBÍRKA PRO CHARITU - Diakonie Broumov, sociální družstvo

Obec Trnávka ve spolupráci se sociálním družstvem Diakonie Broumov pořádá v pondělí 29. listopadu 2021 sbírku pro charitu. 

Sbírka bude probíhat od 9:00 do 11:00 a od 14:30 do 16:30 hodin u staré požární zbrojnice v Trnávce. Seznam věcí, které můžete charitě darovat, naleznete v přiloženém letáku.

 

 

 

Diakonie - listopad 2021 

 

 

KOTLÍKOVÉ DOTACE v programovém období 2021 - 2027

V souvislosti s plánovaným vyhlášením 4. kola kotlíkových dotací v Moravskoslezském kraji Vám přikládáme
informační letáky kotlíkových dotací. 
Kromě základních informací o novém kole kotlíkových dotací se v nich dozvíte i o možnosti vyplnění
jednoduchého dotazníku sloužícího k prokázání zájmu o kotlíkové dotace...

 Kotlíkové dotace 1 2021 Kotlíkové dotace 2 2021
 

 


 

MILOSTIVÉ LÉTO - amnestie sankcí dluhů 

Dovolujeme si Vás touto cestou informovat o tzv. Milostivém létu, programu umožňujícím amnestii sankcí dlužníkům veřejnoprávních subjektů. V průběhu cca tří měsíců budou mít dlužníci možnost snadněji ukončit nesplacené závazky za zvýhodněných podmínek. Milostivé léto je součástí nedávno schváleného balíku změn, přičemž v průběhu cca tří měsíců budou mít dlužníci možnost snadněji ukončit své nesplacené závazky. Milostivé léto neodpouští splacení původního dluhu, ale snižuje zátěž vzniklou dalšími sankcemi a právními úkony, které vymáháním zvykají. Částky za tyto nesplacené závazky mnohdy několinásobně převyšují původní dluh a znemožňují velkému množství lidí tyto dluhy vyrovnat (za níže uvedených podmínek splatí dlužník původní jistinu a 907,50 Kč nákladů exekuce a tím bude dluh i poplatky na něj vázané, umořeny).

Okruh osob:

 Tato možnost se týká dluhů vůči veřejné správě včetně institucí s jakýmkoliv státním podílem nebo podniků s účastí města (tedy dluhy za místní poplatky, MHD, energetická společnost ČEZ, zdravotní pojišťovny).

 Nevztahuje se na:

- osoby, které mají daňovou, správní a jinou exekuci,

- osoby, které ještě nemají dluh v exekuci

- osoby v insolvenci.

Časové rozmezí:

 pouze od 28. října 2021 – do 28. ledna 2022. V tomto rozmezí je třeba splatit exekutorovi původní dluh (jistina) + 907,5 Kč za náklady na exekuci. Další náklady související s dluhem (sankce, soudní poplatky) budou odpuštěny.

 K jakýmkoliv platbám mimo toto rozmezí se pro účely Milostivého léta nepřihlíží

- první dobrovolná splátka musí být nejdříve 28. 10. 2021 a poslední platba musí být na účet exekutora připsána nejpozději 28. 1. 2022, tedy platba musí být zadána v předstihu)

 Také se nezapočítávají exekuční srážky, byť provedené v tomto období. Dlužník musí k programu přistoupit dobrovolně a aktivně.

Postup:

 Dlužník, který do vymezeného okruhu osob spadá, nejprve musí zjistit aktuální výši nesplacené jistiny, prostřednictvím žádosti exekutorovi. V této žádosti by rovněž měl dlužník informovat exekutora o tom, že chce využít Milostivé léto (doporučujeme uvést právní titul, tedy čl. IV bod 25 zákona č. 286/2021 Sb.) a také informace, ne něž má být vyrozuměn (může být i e-mail nebo sms, ale v případě časové rezervy doporučujeme využít prokazatelnější cestu).

 Po vyčíslení jistiny ji musí uhradit na účet exekutorovi spolu s poplatkem 907,50 Kč (na účet musí být tyto částky připsány v období od 28. 10. 2021 – 28. 1. 2022).

 Exekutor je po té povinen vydat rozhodnutí osvobozující od placení zbytku dluhu.

 Shrnutí: žádost exekutorovi – vyčíslení původní jistiny – úhrada jistiny + 907,50 kč nákladů exekutora s připsáním na účet nejpozději 28. 1. 2021.

Pomocné odkazy:

Pokyny milostivého léta

Exekuce - změny 2021 

https://exekuce.justice.cz/milostive-leto/

 

Milostivé léto 1 

Milostivé léto 2

 

 


 

Vyhlášení 16. Výzvy MAS Regionu Poodří - IROP - Péče o znevýhodněné skupiny obyvatel 

dovolujeme si Vám zaslat informaci, že dne 3. září 2021 byla vyhlášena 16. Výzva MAS Regionu Poodří - IROP - Péče o znevýhodněné skupiny obyvatel MAS Regionu Poodří Integrovaného regionálního Operačního programu s celkovou finanční alokaci ve výši 1 101 922,44,- Kč.

Celé znění výzvy včetně jejich příloh naleznete na odkazu https://www.mas.regionpoodri.cz/obdobi-2014-2020/irop/vyzvy-irop/vyzva-c-16-irop-pece-o-znevyhodnene-skupiny-obyvatel.

 

  
 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZRUŠENÍ SKÁDKY VĚTVÍ 

I přes opakované prosby o dodržování pravidel vedení skládky větví, i přes výhružky ze strany obce, že skládku v opačném případě pro potřeby občanům uzavře, i přes mnohanásobné tolerance ignorantů, kteří nejsou schopni podmínky vedení skládky dodržovat, došlo k tomu, že se SKLÁDKA VĚTVÍ V AREÁLU BÝVALÉHO JZD V TRNÁVCE DOČASNĚ RUŠÍ!!!!

Do té doby, než se v areálu zavede účinnější systém monitorování a přísnější podmínky vedení skládky, nebude skládka větví občanům k dispozici. Skládka trávy k dispozici je. V případě, že zahlédnete občana, který na skládku vozí odpad, který tam nepatří, nahlaste tuto informaci na OÚ Trnávka za účelem snížení těchto nekalostí, kterých se stále snažíme zbavit. Bohužel to odnášejí také takoví, kteří za to nemohou... 

 

Skládka větví 1 Skládka větví 2 

Z1 Z2 Z3

Z4

Z5

Z6

 

 

 


 

DÁRCOVSTVÍ KRVE

Krevní centrum FN Ostrava vyzývá všechny zdravé dárce krve – přijďte co nejdříve k odběru!

Operace se opět rozjely naplno, spotřeba krve je opravdu velká a zásoby rychle ubývají. Navíc se blíží léto a s ním každoročně i mnoho úrazů. Akutně pro naše pacienty proto potřebujeme všechny krevní skupiny. 

Darováním krve zachráníte život. Děkujeme!

Objednejte se prosím předem telefonicky na čísle 800 260 004 nebo e-mailem krevni.centrum@fno.cz nebo online přes webový formulář na konkrétní datum a čas. Dárci, kteří se rozhodnou darovat poprvé, mohou přijít bez objednání.  

Více informací na https://www.fno.cz/krevni-centrum

Krevní centrum Fakultní nemocnice Ostrava

 

  
 

 


 

ČLÁNEK V NOVOJIČÍNSKÉM DENÍKU

Na základě rozhovoru pana redaktora Ivana Pavelka, pana starosty Dalibora Šimečky a paní Marie Šimečkové, vyšel v sobotu 12. června 2021 článek o naší obci v Novojičínském deníku. Celý článek si můžete přečíst zde, nebo si bezplatně vyzvednou výtisk novin na OÚ Trnávka.

  
 

 


 

MOBILNÍ ROZHLAS 

Vážení spoluobčané, 

spustili jsme pro vás službu Mobilní Rozhlas, díky které s vámi nyní můžeme komunikovat moderně a efektivně. Občané, kteří se do Mobilního Rozhlasu zaregistrují, od nás budou dostávat důležité informace o dění v obci  Trnávka, a to prostřednictvím SMS, e-mailů nebo zpráv do aplikace.

Co vám přinese registrace do Mobilního Rozhlasu

·         poslech běžných hlášení rozhlasu přímo z mobilu

·         novinky z úřadu přímo do telefonu

·         upozornění na krizové situace - výpadky energií, blížící se vichřice, dopravní uzavírky, atd. 

·         pozvánky na sportovní a kulturní akce

·         pozvánky na brigády dobrovolníků, kteří rádi v obci pomáhají

·         účast ve veřejných anketách 

Registrace je zdarma!

V registračním procesu si můžete nastavit, jaké informace vás zajímají. Vaše údaje budou v bezpečí v souladu s GDPR obecným nařízením o ochraně osobních údajů. 

 Jak se zaregistrovat

1.       Přes webovou stránku https://trnavka.mobilnirozhlas.cz/registrace

2.       Přes mobilní aplikaci Mobilní Rozhlas Stáhnout pro Android Stáhnout pro iOS

3.       Vyplněním registračního letáku a předáním na úřad obce Trnávka 

Předpokládaný termín spuštění této služby je v průběhu měsíce června 2021.

  
  

 


 

NOVÁ AMBULANCE PRAKTICKÉHO LÉKAŘE 

Ambulance MUDr. Michala Bilského informuje občany, že od příštího měsíce se přepokládá otevření nové ordinace praktického lékaře ve zdravotním středisku v Příboře. Předběžná registrace do ambulance MUDr. Bilského bude probíhat pro občany ve čtvrtek 22. dubna 2021 od 13.00 do 17.00 hodin a v pátek 23. dubna 2021 od 12.30 do 15.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Skotnici. Zájemci o registraci si s sebou vezmou platný průkaz pojištěnce zdravotní pojišťovny. Administrativní úkon bude spočívat v podepsání registračního formuláře.
  
 

 


 

Z-BOX Zásilkovna v obci

Rozšířili jsme služby v naší obci! Nově u Domu služeb č.p. 106 najdete bezkontaktní výdejní místo, na které si můžete nechat doručit své zásilky. Výdejní místo, které má podobu samoobslužného boxu,
jsme pro vás zřídili ve spolupráci s českou logistickou společností Zásilkovna.
Návod na obsluhu Z-BOXu naleznete v přiloženém letáku.
Oficiální spuštění Z-BOXu bude od 3. května 2021!
 

 

 Z-BOX leták

 

 

MÍSTNÍ POPLATKY 2021

Na svém zasedání dne 17.12.2020 schválilo zastupitelstvo obce Obecně závaznou vyhlášku č. 4/2020 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Roční poplatek byl touto vyhláškou změněn na 480 Kč za osobu.
Poplatek je nutné uhradit do konce měsíce března, případně ve dvou splátkách.

Plné znění vyhlášky najdete na webových stránkách obce na úřední desce.

Známky na popelnice za rok 2020 platí do konce března 2021 a nové známky na rok 2021 budou po úhradě svozu vylepovány na popelnice při vývozu popelnic zaměstnancemi obce na začátku měsíce dubna. O bližším termínu vás budeme informovat. 

Poplatek ze psů na rok 2021 činí 120 Kč za jednoho psa. Přihlašuje se pes starší 3 měsíců. Držitel psa je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti do 15 dnů ode dne jejího vzniku. Stejným způsobem je povinen také oznámit zánik své poplatkové povinnosti.

Z důvodu zákonné změny evidence místních poplatků byl každému poplatníkovi místního poplatku (tzn. každému občanu obce) přidělen trvalý variabilní symbol. Tento číselný symbol je nutné použít při každé úhradě poplatku za odpady a ze psů bez ohledu na to, zda platíte převodem (č. účtu 25929801/0100) nebo hotově na obecním úřadě. Při úhradě poplatků bezhotovostním převodem prosím dbejte na to, aby každá platící osoba měla k platbě připojený správný (tzn. vlastní) variabilní symbol. Není možné provádět bezhotovostní platbu hromadně (např. za celou rodinu), jak to bylo možno doposud, ale je třeba provést zvlášť platbu za každého poplatníka s vlastním variabilním symbolem. 

Poplatek ze psů je splatný jednorázově, a to do 31.3.2021.

Poplatek za odpad je splatný buď jednorázově do 31.3.2021, nebo ½ poplatku do 31.3.2021 a druhá polovina poplatku do 30.9.2021.

Příklad:

RD č.p. 400 má 4 poplatníky za odpady a 2 psy. Jestliže rodina zvolí platbu bankovním převodem, provede 6 samostatných plateb pod 5 různými variabilními symboly.

Pepa Chroustal              v.s. 1341123  480 Kč

Žofka Chroustalová       v.s. 1341124  480 Kč

Bruno Chroustal            v.s. 1341125  480 Kč

Matylda Chroustalová   v.s. 1341126  480 Kč

Pes                               v.s. 1340001  240 Kč

 V případě jakýchkoliv nejasností nás prosím neváhejte kontaktovat na tel. čísle 721 860 150 nebo 556 729 049. 

  
  

 


 

STOLNÍ KALENDÁŘE PRO OBČANY

V těchto dnech bude do trnavských domácností distribuován stolní kalendář s motivy naší vesnice jako dárek občanům Trnávky.

Bohužel z důvodu nepřesných podkladů dodaných svozovou firmou došlo k tiskové chybě a svoz komunálního odpadu je v kalendáři uveden špatně.

První vývoz popelnic v roce 2021 bude v úterý
5. ledna a dále pak pravidelně každé liché úterý. Tedy NE v sudém týdnu, jak je uvedeno v kalendáři.

Omlouváme se za tuto chybu a doufáme, že i tak se bude první trnavský kalendář líbit.

  
 

 

INFO FINANČNÍHO ÚŘADU

V odkaze s názvem Finanční úřad - daně z nemovitostí naleznete výzvu finančního úřadu občanům, aby v lednu  nechodili osobně  na územní pracoviště, ale aby využili zřízených speciálních telefonických linek a e-mailů  k vyřizování svých dotazů k dani z nemovitých věcí a k řešení svých problémů s přiznáním k této dani. Občané se nemusí obávat, bude-li  toho nezbytně třeba, domluví zaměstnanci finančního úřadu (právě po telefonických či e-mailových konzultacích) i termín  krátkého osobního jednání.  

  
 

 

DOBROVOLNÉ Ag TESTOVÁNÍ

Z rozhodnutí krajského řídícího důstojníka Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje, v souladu s distribučním schématem schváleným Krizovým štábem Moravskoslezského kraje, naleznete v příloze pokyny dobrovolného Ag testování.

 

 

 

test 1   test 2

  

 

PORADCE PRO PEČUJÍCÍ

Kopřivnická radnice zřídila na odboru sociálních věcí a zdravotnictví pozici poradce pro pečující, který bude radit lidem pečujícím o své blízké.

Vedení města tak reaguje na avizované změny v legislativě, kdy lidé, pečující o své rodinné příslušníky, by měli být jednou z cílových skupin, na které se zaměří sociální služby. Další podnětem byly požadavky vzešlé z dotazníkového šetření provedeného v rámci komunitního plánování sociálních služeb.

„Poradce pro pečující poskytne lidem, kteří se rozhodli postarat se o svého blízkého doma, komplexní poradenství. Poradí jim, na jakou pomoc a dávky sociální podpory mají nárok a kde o ně požádat, seznámí je s možnostmi využít dostupné sociální služby a s dalšími aktivitami, které město pro podporu rodinných pečujících připravuje. To pomůže zvláště začínajícím pečujícím lépe se zorientovat v nové situaci,“ uvedl místostarosta Stanislav Šimíček, který má v gesci sociální oblast.

Radnice tak chce pomoci nemocným, hendikepovaným lidem či seniorům, kteří díky rodinné péči budou moci zůstat co nejdéle ve svém přirozeném prostředí, ale i osobám, kteří o ně budou pečovat. Péče o blízkého člověka představuje ve většině případů pro pečující značnou zátěž. Zvláště pak dlouhodobá, náročná péče přináší negativní důsledky psychické, zdravotní, sociální a finanční.

„Poradce bude radit nejen lidem z Kopřivnice, ale i z obcí a měst spadajících pod ORP Kopřivnice. Radu obdrží zájemci nejen u nás na odboru sociálních věcí, ale mohou si domluvit schůzku i u sebe doma. Schůzku lze sjednat telefonicky či elektronicky. Všechny potřebné informace zájemci najdou i na webových stránkách Kopřivnice v sekci sociální oblast v záložce pro pečující,“ upřesnila Lenka Galiová, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví. 

 

 

 

 

 

Pečující 1 

 


 


 

Kampaň NS MAS ČR Regiony sobě!

MAS Regionu Poodří se přidala do kampaně NS MAS ČR Regiony sobě. 

Tato kampaň má především za cíl podpořit lokální ekonomiky regionů ČR, a to na základě principů – Poznej lépe svůj region, Propaguj region, Přispějte sami do místní ekonomiky, Podpořte region finančně. 

NS MAS ČR také vytvořila webový portál, jehož cílem je propojit lokální nabídku podnikatelů s místními konzumenty a s turisty.

Více informací naleznete přímo na webových stránkách www.regionysobe.cz.

Lokální producenti, poskytovatelé služeb, vyplňte kartu producenta a zašlete spolu s fotografií zpět na MAS Regionu Poodří!

Následovně bude zanesen do interaktivní mapy na portále Regiony Sobě! Umístěním kontaktu producenta na webový portál nevzniká producentovi/poskytovateli žádný finanční závazek, kampaň je bezplatná.

 

 

 

 

RP 2020 

 
 

FARA TRNÁVKA

V přiložených odkazech naleznete fotografie a reportáž Kabelové televize, jak probíhají skautské práce na faře v Trnávce.

https://chatatrnavka.rajce.idnes.cz/

https://www.youtube.com/watch?v=TcyNKHhso3o&feature=youtu.be

 
 
 
 
 

IN.F.Obálka

Obálka do lednice neboli IN.F.Obálka je tady!

Jedná se o projektovou aktivitu Moravskoslezského kraje pod osobní záštitnou náměstka hejtmana pro sociální oblast Jiřího Navrátila MBA z projektu „Informace jako forma ochrany osob v seniorském věku“.  Aktivita je zaměřená na zvýšení kvality života seniorů a podporu jejich bezpečí. 
IN.F.Obálky jsou již k dispozici a senioři si je mohou vyzvednout na OÚ v Trnávce

  • IN.F.Obálka (= Informace jako Forma ochrany) je plastová obálka, která obsahuje informační leták s pokyny k vyplnění, formulář k vyplnění, propisku, magnetu nebo samolepku (s nápisem: Zde je IN.F.Obálka,
    s telefonními čísly na složky záchranného systému).
  • IN.F.Obálka slouží k předání údajů o zdravotním stavu, užívaných lécích, kontaktech na příbuzné či blízké, v případě, že se senior
    v domácnosti ocitne v nebezpečí či ohrožení života, složkám záchranného systému, které jsou o této aktivitě informovány.
  • IN.F.Obálka může přispět k efektivnímu zajištění pomoci v situaci tísně, ohrožení zdraví nebo života. Je třeba vyplnit formulář s požadovanými údaji a vložit jej zpět do plastové obálky a umístit do lednice, nejlépe do vnitřní přihrádky dveří. Samolepkou nebo magnetkou označit dveře lednice nebo dveře z vnitřní strany bytu a tím způsobem budou informovány zasahující záchranné složky.

Upozornění: Moravskoslezský kraj ani Ministerstvo práce a sociálních věcí /jako iniciátoři této preventivně bezpečnostní akce/ nepověřily žádné osoby ani organizace kontrolou IN.F.Obálek!

Tento projekt je spolufinancován ze státního rozpočtu České Republiky
a rozpočtu Moravskoslezského kraje.

 
 
 
 

eNeschopenka

Seznamte se s novým elektronickým systémem eNeschopenky, který nabyde v platnost od 1.1.2020, a který zásadním způsobem změní letitý způsob vyřizování pracovních neschopností, kdy elektronické zpracování přinese výrazné zjednodušení v předávání informací mezi nemocnými, lékaři, zaměstnavateli a ČSSZ, resp. okresními správami sociálního zabezpečení, které rozhodují o dávkách nemocenského pojištění a také je vyplácejí.

Přečtěte si přiložené desatero pro pojištěnce aneb co se mění a co zůstává...

  

 

 

 

neschopenky 2019 

 
 

TAŠKY NA TŘÍDĚNÝ ODPAD 

Obec Trnávka nabízí svým občanům tašky na tříděný odpad. Stačí se v úřední den dostavit na Obecní úřad a sadu tašek, které jsou bezplatné, si odnést.

Sady tašek na třídění odpadů distribuované mezi občany byly pořízeny za finanční spoluúčasti
firem ASOMPO, a. s. a EKO - KOM, a. s. 

 
 
 
 

BEZPEČNOSTNÍ DESATERO

Vážení obyvatelé rodinných domů, bytů,

každý rok dochází k více než tisícovce požárů v obytných budovách. Měli bychom si uvědomit, že odpovědnost za své chování a za technické zabezpečení svých domovů proti požáru neseme pouze my sami. Aby k těmto požárům nedocházelo a nedocházelo tak i k úmrtím a zraněním, dodržujte přiložené "bezpečnostní desatero".

 

 

 

Bezpečnostní desatero 

 

 

 

MAJITELŮM PSŮ

Obecní úřad Trnávka upozorňuje občany, že se v obci množí případy volně pobíhajících psů, kteří následně napadají jiná zvířata. Každý majitel psa je
v souladu s platnou vyhláškou povinen řádně zabezpečit, aby se jeho pes nepohyboval volně po cizích pozemcích a aby neohrožoval osoby či zvířata. Porušení této vyhlášky je považováno za přestupek a může být řešeno
ve spolupráci s Policií ČR. Důrazně proto žádáme všechny majitele psů, aby svá zvířata zkontrolovali, zabezpečili a také po nich řádně uklízeli exkrementy a neznečišťovali tak obec. Děkujeme.

 
 
 
 

PODNIKATELŮM

Podnikatelům a živnostníkům, kteří mají sídlo nebo provozovnu na území Trnávky, nabízíme možnost bezplatné prezentace jejich činnosti na webových stránkách obce. Máte-li zájem, aby vaše firma byla uvedena na obecním webu
v záložce „Firmy“, zašlete na obecní úřad (ou@trnavka.cz) následující informace:

  • název firmy/podnikatelského subjektu či jméno živnostníka;
  • obor činnosti;
  • kontaktní informace (adresa sídla firmy či provozovny v Trnávce, kontaktní osoba, telefon, e-mail, www stránky apod.)
 
 
 

 

1EygK20P

 

 

 

 

 

MŠ Kateřinice se omlouvá rodičům a zároveň oznamuje, že z důvodu nařízení karantény vlivem výskytu nemoci Covid-19 se školka od čtvrtku 11.11.2021 uzavírá.
Děkujeme za pochopení.

 

 

 Obecní úřad Trnávka

Trnávka č.p. 1
742 58 Trnávkaobec Trnávka na mapě
Česká republika (CZ)

 

telefon - pevná linka (+420) 556 729 049

mobil (+420) 721 860 150

                 obec@trnavka.cz

datová schránka Datová schránka ID: 6mka7kv

Úřední hodiny:

PO  8.00 - 12.00  | 13.00 - 17.00
ST  8.00 - 12.00  | 13.00 - 17.00

 

Číslo účtu: 25929801/0100

IČO: 00848441

 

 

ZÁKLADNÍ INFORMACE

 

 ZÚJ 569755
 Status obec
 Katastrální výměra 6,1 km2
 Počet obyvatel 744
ženy 366
muži 378
děti do 15 let 121
 Počet domů 258
 Nadmořská výška 246 m

 Kraj Moravskoslezský 

 Okres Nový Jičín 
 Starosta Dalibor Šimečka

 

DOPORUČUJEME

 Czech PointPolicie České republiky

 facebook

RESTAUROVÁNÍ POMNÍKU
1. SVĚTOVÉ VÁLKY

Z rozpočtu obce Trnávka náklady
ve výši 38.000 Kč.
Projekt je spolufinancován z rozpočtu Moravskoslezského kraje
ve výši 40.000 Kč.

  detail obrázku 

 

 

OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ

Z rozpočtu obce Trnávka náklady
ve výši 495.160 Kč.
Projekt "Opravy místních komunikací" byl realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj
ve výši 1.010.609 Kč.

Logo MPMR

 

 

 

 Obec Trnávka © 2021