Domů   RSS   Registrace  

Informace / oznámení | Obec Trnávka

Nacházíte se zde: www.trnavka.cz  » Obec  » Informace  » Informace / oznámení

Informace / oznámení

 

 PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY

 Informujeme občany, že v úterý 18. června 2019 v době od 7.30 h do 16.30 h dojde v celé obci Trnávka k přerušení elektrické energie.

Dále oznamujeme, že jednota Coop bude po celý tento den uzavřena.

 
 
 

PŘEDNÁŠKA PRO SENIORY

 Informujeme seniory, že ve středu 12. června 2019 v 17.00 hodin proběhne v pohostinství v Trnávce hodinová přednáška předsedkyně Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z. s. Přednáška se bude týkat ochrany práv spotřebitelů. Reklamací, záručních dob, odstoupení od smlouvy, uzavírání smluv s dodavateli enirgií apod.

 

 

Sdružení obrany spotřebitelů 
 

KRUHOVÝ OBJEZD - KLIMKOVICE

Informujeme občany, že od 1. června do 31. srpna 2019 bude v Klimkovicích probíhat výstavba nového kruhového objezdu.

 

 

 
Klimkovice 
   

VOLAJÍCÍ "VNUCI"

V letošním roce jsme jen do první poloviny března zaznamenali v regionu 16 skutků podvodů spáchaných na seniorech. Nejčastější legendou jsou opět vojacící "VNUCI".

Prosíme, přečtěte si rozkliknutím přiložený článek a varujte své blízké.

volající vnuci 
 

 


MÍSTNÍ POPLATKY  

Obecní úřad Trnávka připomíná občanům, kteří ještě neuhradili místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, který činí 420 Kč za osobu na rok 2019, aby tak učinili do konce měsíce března 2019.
Občané mají možnost uhradit pouze polovinu částky, tj. 210 Kč, a druhou polovinu kdykoliv do konce měsíce září 2019 v hotovosti na Obecním úřadě v Trnávce v úřední dny nebo bankovním převodem na účet č. 25929801/0100. Variabilní symbol pro odpady je 1340 + č. p.
(např. Trnávka č. p. 16 - VS 134016).

Známky na popelnice za rok 2018 platí do konce března 2018. Známky na rok 2019 budou k vyzvednutí poslední týden v březnu a v průběhu dubna 2019 na Obecním úřadu v Trnávce.

Místní poplatek ze psů činí 120 Kč na rok 2019 a taktéž prosíme o jeho uhrazení do konce měsíce března 2019 a to buď osobně na OÚ Trnávka v úřední dny, nebo na účet č. 25929801/0100. Variabilní symbol je 1341+ č. p. (např. Trnávka č. p. 180 - VS 1341180).

 

 
 

NÁKUP ELEKTŘINY A PLYNU

Milí občané,

město Kopřivnice uspořádá společný nákup elektřiny a plynu pro své občany a přilehlé obce formou elektronické aukce.

Více informací naleznete v příloze : E-aukce

 
 
 

ZMĚNA JÍZDNÍCH ŘÁDŮ

Milí občané,

informujeme vás o připravovaných změnách jízdních řádů k 3.3.2019 v dotčené oblasti Novojičínsko výchd.

Jízdní řády 1.3.2019

Více informací o přesných časech odjezdů a příjezdů autobusových linek naleznete na internetových stránkách www.idos.cz.

 
 
 

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2019

Milí občané, 

15. ledna 2019 skončil další ročník Tříkrálové sbírky pro Charitu Studénka. 

V přiloženém souboru naleznete výledky letošního koledování. 

Tříkrálová sbírka 2019

 

 
 

PODNIKATELŮM

Podnikatelům a živnostníkům, kteří mají sídlo nebo provozovnu na území Trnávky, nabízíme možnost bezplatné prezentace jejich činnosti na webových stránkách obce.
Máte-li zájem, aby vaše firma byla uvedena na obecním webu v záložce „Firmy“, zašlete na obecní úřad (ou@trnavka.cz) následující informace:

  • název firmy/podnikatelského subjektu či jméno živnostníka;
  • obor činnosti;
  • kontaktní informace (adresa sídla firmy či provozovny v Trnávce, kontaktní osoba, telefon, e-mail,
    www stránky apod.)
 
 
 

DAŇ Z NEMOVITOSTI

 
 

Ve čtvrtek 31. ledna 2019 skončí lhůta pro podání přiznání k dani z nemovitých věcí na rok 2019 a také možnost přihlásit se k placení této daně na rok 2019 prostřednictvím soustředěné inkasní platby obyvatelstva (SIPO).

Finanční správa

 


JÍZDNÍ ŘÁDY

Od 9. prosince 2018 nabývají v platnost nové jízdní řády.

Jízdní řády 9.12.2018

 
 
 

ZMĚNA CENY VODNÉHO A STOČNÉHO

Na základě usnesení představenstva akciové společnosti byly v souladu s platnou legislativou schváleny nové ceny vodného a stočného s účinností od 1. ledna 2019 takto:

 

                                                                                              Cena v Kč/m3

Voda pitná (vodné)             39,18 Kč/m3 (bez DPH)    45,06 Kč (vč. 15% DPH)

Voda odvedená (stočné)    34,80 Kč/m3 (bez DPH)    40,02 Kč (vč. 15% DPH)

 

Nové ceny budou uplatněny vůči odběratelům po prvním odečtu měřidel následujícím po 1. lednu 2019, popřípadě bude postupováno dle uzavřených smluvních vztahů mezi odběratelem a dodavatelem.

 
 

LÍPA SVOBODY

Při příležitosti 100. výročí vzniku Československé republiky byla v naší obci Trnávka u místního hřbitova
dne 26. října 2018 zasazena "lípa sovobody".

 

 

 


Uzavírka ramp sil. I/48  

Úplná uzavírka ramp mimoúrovňové křižovatky silnice I/48 - nájezd
od Kateřinic směr Příbor a sjezd ze směru Příbor do Kateřinic
od 13.8.2018.

Firma SEKNE, spol. s r.o., Hamerská 12, 772 00 Olomouc oznamuje, že v rámci stavební akce „D48 Rybí – MÚK Rychaltice – trvalé uzavření ramp MÚK Hájov“ dojde k úplné uzavírce nájezdové rampy na sil. I/48 ve směru do Příbora a sjezdové rampy ze sil. I/48 ve směru od Příbora
od 13.8.2018.
Předpoklad termínu uzavírky je stanoven do doby vybudování obslužné komunikace mezi křižovatkami MÚK Hájov a MÚK Příbor – Průmyslová zóna.

Objízdná trasa bude vedena: MÚK Příbor – Průmyslová zóna, silnice III/4863 přes Hájovský Dvůr, silnice III/4806 přes Hájov a zpět, viz. příloha.

 

mapa 

 


Ochrana osobních údajů - GDPR

Obec Trnávka (dále jen „Obec“) jako Správce osobních údajů zpracovává osobní údaje v souladu s platnou legislativou. Obec zpracovává osobní údaje a další informace týkající se občanů a dalších subjektů údajů Obce
v rámci samostatné a přenesené působnosti. Většina osobních údajů občanů je tedy zpracovávána na základě povinností, uložených Obci zvláštními zákony. Na taková zpracování osobních údajů o subjektech údajů se nevztahuje povinnost získat souhlas těchto osob. Pokud jsou některé osobní údaje zpracovávány mimo zákonnou povinnost, pak taková zpracování podléhají souhlasu občanů. Tato zpracování však Obec provádí jen výjimečně.
Obec respektuje práva občanů, která jsou jim zaručena zákony, např. právo vědět a být informován zejména o tom, za jakým účelem se osobní údaje zpracovávají, případně období, po které budou uchovávány. Zásady ochrany osobních údajů se uplatňují na všechny informace, týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby. Obec zákonně zpracovává osobní údaje, protože je toto zpracování nezbytné pro výkon úkolů vykonávaných ve
veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je Obec pověřena, nebo z důvodu oprávněných zájmů správce nebo třetí strany. Obec zpracovává osobní údaje občanů podle účelů zpracování v souladu s platnou legislativou pro ochranu osobních údajů (např. Nařízením EU 2016/679 - Obecné nařízení o ochraně osobních údajů – GDPR). Přesto má každý dotčený občan právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se týkají jeho konkrétní situace. Obec pak občanovi prokáže závažnost a oprávněnost zájmů Obce, které nezasahují do zájmů nebo základních práv a svobod občana.
Na Obec je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet prostřednictvím datové schránky, ID DS 6mka7kv, emailem se zaručeným elektronickým podpisem na adrese podatelna@trnavka.cz, prostřednictvím pošty s úředně ověřeným podpisem na adrese Trnávka 1, 742 58 Trnávka, nebo osobně s platným průkazem totožnosti na adrese Trnávka 1, 742 58 Trnávka. Výše uvedenými způsoby je možné se v relevantních případech na obec obracet za účelem uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Výše uvedenými způsoby se mohou subjekty údajů na obec obracet v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu rovněž za účelem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.
Jmenovaným pověřencem pro Obec je Ing. Jan Gubáš, email: gubas@catania.cz

 

 
 
 

MAJITELŮM PSŮ

 Obecní úřad Trnávka upozorňuje občany, že se v obci množí případy volně pobíhajících psů, kteří následně napadají jiná zvířata. Každý majitel psa je v souladu s platnou vyhláškou povinen řádně zabezpečit, aby se jeho pes nepohyboval volně po cizích pozemcích a aby neohrožoval osoby či zvířata. Porušení této vyhlášky je považováno za přestupek a může být řešeno ve spolupráci s Policií ČR. Důrazně proto žádáme všechny majitele psů, aby svá zvířata zkontrolovali a zabezpečili. Děkujeme.

 
 

 

 Obecní úřad Trnávka

Trnávka č.p. 1
742 58 Trnávkaobec Trnávka na mapě
Česká republika (CZ)

 

telefon - pevná linka (+420) 556 729 049

mobil (+420) 721 860 150

                 obec@trnavka.cz

datová schránka Datová schránka ID: 6mka7kv

Úřední hodiny:

PO  8.00 - 12.00  | 13.00 - 17.00
ST  8.00 - 12.00  | 13.00 - 17.00

 

ZÁKLADNÍ INFORMACE

 

 ZÚJ  569755
 Status  obec
 Katastrální výměra  6,1 km2
 Počet obyvatel  746
ženy  358
muži  388
děti do 15 let  116
 Počet domů  243
 Nadmořská výška  246 m
 Kraj Moravskoslezský 
 Okres Nový Jičín 
 Starosta  Dalibor Šimečka

 

DOPORUČUJEME

 Czech PointPolicie České republiky

 facebook

RESTAUROVÁNÍ POMNÍKU
1. SVĚTOVÉ VÁLKY

Z rozpočtu Obce Trnávka náklady
ve výši 38.000,- Kč.
Projekt je spolufinancován
ve výši 40.000,- Kč
z rozpočtu moravskoslezského kraje.

  detail obrázku 

 

 Obec Trnávka © 2019

 All rights reserved © 2019 | Powered by AYNICMS