Domů   RSS   Registrace  

Informace / oznámení | Obec Trnávka

Nacházíte se zde: www.trnavka.cz  » Obec  » Informace  » Informace / oznámení

Informace / oznámení

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2019

Milí občané, 

15. ledna 2019 skončil další ročník Tříkrálové sbírky pro Charitu Studénka. 

V přiloženém souboru naleznete výledky letošního koledování. 

Tříkrálová sbírka 2019

 

 

 KOUPALIŠTĚ TRNÁVKA

Koupaliště Trnávka nabízí pozici PLAVČICE / PLAVČÍK na letní sezónu ČERVEN - SRPEN 2019.

Požadujeme platné osvědčení o získání kvalifikace vodní záchranář – plavčík, praxi v oboru, dále fyzickou zdatnost, samostatnost, spolehlivost, zodpovědný přístup a schopnost rychlého reagování. Pozice je vhodná pro studenty.

Náplň práce: dozor nad koupajícími se osobami v bazénu, dohled nad dodržováním bezpečnosti provozního
a návštěvního řádu a poskytování první pomoci.

Bližší informace o pozicích se dozvíte na Obecním úřadu v Trnávce.
Případné zájemce žádáme o předání strukturovaného životopisu na email: obec@trnavka.cz nebo osobně na Obecní úřad v Trnávce.

 

 

PODNIKATELŮM

Podnikatelům a živnostníkům, kteří mají sídlo nebo provozovnu na území Trnávky, nabízíme možnost bezplatné prezentace jejich činnosti na webových stránkách obce.
Máte-li zájem, aby vaše firma byla uvedena na obecním webu v záložce „Firmy“, zašlete na obecní úřad (ou@trnavka.cz) následující informace:

  • název firmy/podnikatelského subjektu či jméno živnostníka;
  • obor činnosti;
  • kontaktní informace (adresa sídla firmy či provozovny v Trnávce, kontaktní osoba, telefon, e-mail,
    www stránky apod.)
 
 

DAŇ Z NEMOVITOSTI

 

Ve čtvrtek 31. ledna 2019 skončí lhůta pro podání přiznání k dani z nemovitých věcí na rok 2019 a také možnost přihlásit se k placení této daně na rok 2019 prostřednictvím soustředěné inkasní platby obyvatelstva (SIPO).

Finanční správa

 


JÍZDNÍ ŘÁDY

Od 9. prosince 2018 nabývají v platnost nové jízdní řády.

Jízdní řády 9.12.2018

 
 

ZMĚNA CENY VODNÉHO A STOČNÉHO

Na základě usnesení představenstva akciové společnosti byly v souladu s platnou legislativou schváleny nové ceny vodného a stočného s účinností od 1. ledna 2019 takto:

 

                                                                                              Cena v Kč/m3

Voda pitná (vodné)             39,18 Kč/m3 (bez DPH)    45,06 Kč (vč. 15% DPH)

Voda odvedená (stočné)    34,80 Kč/m3 (bez DPH)    40,02 Kč (vč. 15% DPH)

 

Nové ceny budou uplatněny vůči odběratelům po prvním odečtu měřidel následujícím po 1. lednu 2019, popřípadě bude postupováno dle uzavřených smluvních vztahů mezi odběratelem a dodavatelem.

 

LÍPA SVOBODY

Při příležitosti 100. výročí vzniku Československé republiky byla v naší obci Trnávka u místního hřbitova
dne 26. října 2018 zasazena "lípa sovobody".

 

 

VÝSLEDKY VOLEB DO ZO TRNÁVKA NA OBDOBÍ 2018-2022

Celkový přehled výsledků voleb zde.

 

 

 

 


MÍSTNÍ POPLATKY  

Obecní úřad Trnávka informuje občany, že místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů činí 420 Kč za osobu na rok 2019. Občané, kteří si začátkem roku zaplatili částku 210 za svoz odpadu poze za první pololetí, aby do konce září uhradili opět částku 210 Kč za pololetí druhé, a to buď v hotovosti na Obecním úřadě v Trnávce v úřední dny nebo bankovním převodem na účet č. 25929801/0100. Variabilní symbol pro dpady je
1340+č.p. (např. Trnávka č.p. 16 - VS 134016).

 

 

 

Uzavírka ramp sil. I/48  

Úplná uzavírka ramp mimoúrovňové křižovatky silnice I/48 - nájezd
od Kateřinic směr Příbor a sjezd ze směru Příbor do Kateřinic
od 13.8.2018.

Firma SEKNE, spol. s r.o., Hamerská 12, 772 00 Olomouc oznamuje, že v rámci stavební akce „D48 Rybí – MÚK Rychaltice – trvalé uzavření ramp MÚK Hájov“ dojde k úplné uzavírce nájezdové rampy na sil. I/48 ve směru do Příbora a sjezdové rampy ze sil. I/48 ve směru od Příbora
od 13.8.2018.
Předpoklad termínu uzavírky je stanoven do doby vybudování obslužné komunikace mezi křižovatkami MÚK Hájov a MÚK Příbor – Průmyslová zóna.

Objízdná trasa bude vedena: MÚK Příbor – Průmyslová zóna, silnice III/4863 přes Hájovský Dvůr, silnice III/4806 přes Hájov a zpět, viz. příloha.

 

mapa 

Ochrana osobních údajů - GDPR

Obec Trnávka (dále jen „Obec“) jako Správce osobních údajů zpracovává osobní údaje v souladu s platnou legislativou. Obec zpracovává osobní údaje a další informace týkající se občanů a dalších subjektů údajů Obce
v rámci samostatné a přenesené působnosti. Většina osobních údajů občanů je tedy zpracovávána na základě povinností, uložených Obci zvláštními zákony. Na taková zpracování osobních údajů o subjektech údajů se nevztahuje povinnost získat souhlas těchto osob. Pokud jsou některé osobní údaje zpracovávány mimo zákonnou povinnost, pak taková zpracování podléhají souhlasu občanů. Tato zpracování však Obec provádí jen výjimečně.
Obec respektuje práva občanů, která jsou jim zaručena zákony, např. právo vědět a být informován zejména o tom, za jakým účelem se osobní údaje zpracovávají, případně období, po které budou uchovávány. Zásady ochrany osobních údajů se uplatňují na všechny informace, týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby. Obec zákonně zpracovává osobní údaje, protože je toto zpracování nezbytné pro výkon úkolů vykonávaných ve
veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je Obec pověřena, nebo z důvodu oprávněných zájmů správce nebo třetí strany. Obec zpracovává osobní údaje občanů podle účelů zpracování v souladu s platnou legislativou pro ochranu osobních údajů (např. Nařízením EU 2016/679 - Obecné nařízení o ochraně osobních údajů – GDPR). Přesto má každý dotčený občan právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se týkají jeho konkrétní situace. Obec pak občanovi prokáže závažnost a oprávněnost zájmů Obce, které nezasahují do zájmů nebo základních práv a svobod občana.
Na Obec je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet prostřednictvím datové schránky, ID DS 6mka7kv, emailem se zaručeným elektronickým podpisem na adrese podatelna@trnavka.cz, prostřednictvím pošty s úředně ověřeným podpisem na adrese Trnávka 1, 742 58 Trnávka, nebo osobně s platným průkazem totožnosti na adrese Trnávka 1, 742 58 Trnávka. Výše uvedenými způsoby je možné se v relevantních případech na obec obracet za účelem uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Výše uvedenými způsoby se mohou subjekty údajů na obec obracet v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu rovněž za účelem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.
Jmenovaným pověřencem pro Obec je Ing. Jan Gubáš, email: gubas@catania.cz

 

 
 

MAJITELŮM PSŮ

 Obecní úřad Trnávka upozorňuje občany, že se v obci množí případy volně pobíhajících psů, kteří následně napadají jiná zvířata. Každý majitel psa je v souladu s platnou vyhláškou povinen řádně zabezpečit, aby se jeho pes nepohyboval volně po cizích pozemcích a aby neohrožoval osoby či zvířata. Porušení této vyhlášky je považováno za přestupek a může být řešeno ve spolupráci s Policií ČR. Důrazně proto žádáme všechny majitele psů, aby svá zvířata zkontrolovali a zabezpečili. Děkujeme.

 
 

 

 Obecní úřad Trnávka

Trnávka č.p. 1
742 58 Trnávkaobec Trnávka na mapě
Česká republika (CZ)

 

telefon - pevná linka (+420) 556 729 049

mobil (+420) 721 860 150

                 obec@trnavka.cz

datová schránka Datová schránka ID: 6mka7kv

Úřední hodiny:

PO  8.00 - 12.00  | 13.00 - 17.00
ST  8.00 - 12.00  | 13.00 - 17.00

 

ZÁKLADNÍ INFORMACE

 

 ZÚJ  569755
 Status  obec
 Katastrální výměra  6,1 km2
 Počet obyvatel  746
ženy  358
muži  388
děti do 15 let  116
 Počet domů  243
 Nadmořská výška  246 m
 Kraj Moravskoslezský 
 Okres Nový Jičín 
 Starosta  Dalibor Šimečka

 

DOPORUČUJEME

 Czech PointPolicie České republiky

 facebook

RESTAUROVÁNÍ POMNÍKU
1. SVĚTOVÉ VÁLKY

Z rozpočtu Obce Trnávka náklady
ve výši 38.000,- Kč.
Projekt je spolufinancován
ve výši 40.000,- Kč
z rozpočtu moravskoslezského kraje.

  detail obrázku 

 

 Obec Trnávka © 2019

 All rights reserved © 2019 | Powered by AYNICMS