Domů   RSS   Registrace  

Informace / oznámení | Obec Trnávka

Nacházíte se zde: www.trnavka.cz  » Obec  » Informace  » Informace / oznámení

Informace / oznámení

 

 
OZNÁMENÍ O TERMÍNECH PROVÁDĚNÍ PRAVIDELNÝCH ODEČTŮ

ČEZ Distribuce, a. s. informujeme občany, že ve dnech od 18. října do 1. listopadu 2019 bude v obci Trnávka provádět pravidelné odečty elektroměrů na odběrných místech.

Dovolujeme si vás požádat o umožnění přístupu k elektroměrů.

Z důvodu bezpečnosti pracovníků také prosíme o zabezpečení vašich psů po dobu realizace návštěvy.

Oznámení ČEZ 2019 

ČEZ 1

ČEZ 2

 

 
 

NOVÉ LED OSVĚTLENÍ

V obci Trnávka bylo u domu s č. p. 127 na zkoušku nově nainstalováno LED osvětlení.

 
 
 

FOTOSOUTĚŽ

Obec Trnávka vyhlašuje soutěž fotografií amatérských fotografů na téma „Trnávku mám rád/a“.

Účastníci soutěže mohou zasílat fotografie s tematickou vazbou k obci Trnávka, které byly pořízeny i před rokem 2019.

Účastníci mohou do soutěže zasílat pouze fotografie, ke kterým mají autorská práva. Zasláním soutěžních fotografií účastník potvrzuje své autorství a souhlas ke zveřejnění a dalšímu použití fotografií organizátorem soutěže. U fotografií, kde je zachycena nějaká osoba, je nutné, aby autor měl souhlas zachycené osoby se zveřejněním fotografie.

Pozn.: Přihlášením do soutěže, uděluje účastník souhlas se zpracováním, zveřejněním a využitím sdílených údajů v souladu s příslušnými zákonnými ustanoveními a stejně tak se zpracováním uvedených údajů organizátorem. Při zpracování osobních údajů dbá organizátor na dodržování nejpřísnějších norem zabezpečení a důvěrnosti, zaručující soulad s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR) a dále se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Účastníkem soutěže se stává každá fyzická osoba, která zašle svou fotografii/fotografie spolu s kontaktními údaji do soutěže.

Organizátor Obec Trnávka si vyhrazuje právo k bezplatnému použití vybraných fotografií ve svých tiskových materiálech, na webu
a na jednorázových akcích obce, a to vždy spolu se jménem autora snímku.

Fotografie budou přijímány pouze elektronicky na e-mailové adrese ou@trnavka.cz. Do předmětu e-mailu napište heslo „FOTOSOUTĚŽ a své příjmení“. 

Jeden účastník může zaslat maximálně 5 snímků. V emailu s fotografiemi uveďte své jméno a příjmení, věk, adresu, popř. název snímku a místo jeho vzniku.

Fotografie musí být ve formátu JPG, s minimálním rozlišením 1 600 x 1 200 pixelů, maximální velikost příloh v jednom e-mailu je 9 MB. V případě větší velikosti využijte služeb typu www.uschovna.cz, www.leteckaposta.cz apod.

 

Organizátor může z fotosoutěže vyřadit fotografie, které:

a) neodpovídají tématu,

b) jsou v rozporu s dobrými mravy či právním předpisy,

c)  by svým zveřejněním mohly poškodit organizátora,

d) jsou ve špatné kvalitě, která neumožní reprodukci.

 

Fotografie budou rozděleny na dvě kategorie, a to pro děti a mládež do 18 let a dále na kategorii nad 18 let.

Soutěžní fotografie budou přijímány od 7. října 2019 do 18. listopadu 2019.

Fotografie budou vystaveny v budově zámku při příležitosti akce Rozsvícení vánočního stromu dne
30. listopadu 2019
, kde o vítězi rozhodnou návštěvníci akce z řad veřejnosti.

Autoři vítězných fotografií budou oceněni obecními propagačními předměty.

Těšíme se na originální a kreativní fotografie z naší obce.

 

 
 
 

 VEŘEJNÁ SBÍRKA OBLEČENÍ A VĚCÍ

Obec Trnávka ve spolupráci se sociálním družstvem Diakonie Broumov pořádá v sobotu 29. října 2019 v budově bývalého areálu JZD v Trnávce veřejnou sbírku šatstva a věcí. Sbírka proběhne od 8.00 do 17.00 hodin. Po rozkliknutí přiloženého letáku se dočtete, které z věcí můžete či nemůžete do sbírky přinést.

 

 

 

 Diakonie Broumov 2019.1 

 
 

ZMĚNY JÍZDNÍCH ŘÁDŮ AUTOBUSŮ

Milí občané,

došlo ke změnám jízdních řádů autobusů v obci Trnávka. Více na www.idos.cz.

 
 
 

DOPRAVNÍ ZNAČENÍ U ZŠ PETŘVALD

Informujeme řidiče, kteří absolvovali autoškolu před rokem 2010, že se u základní školy objevilo dopravní značení, které není zcela běžnou součástí silničního provozu.

K+R je odvozeno z anglického Kiss and Ride, česky Polib a jeď. Parkoviště K + R se označuje značkou č. IP 13e, je to parkoviště, které je určeno k zastavení za účelem vystoupení a nastoupení osob. Značka umožňuje zřizování míst pro krátké zastavení nebo vyčkávání osobních vozidel v blízkosti nádraží, stanic metra a jiných terminálů a zastávek veřejné dopravy, v blízkosti kulturních a sportovních středisek, případně u škol.

V České republice byla speciální dopravní značka pro takové místo poprvé zavedena novelizační vyhláškou č. 247/2010 Sb. s účinností od 14. září 2010. Vyhláška stanoví, že tato značka označuje parkoviště, na kterém lze zastavit za účelem vystoupení a nastoupení osob, které dále využívají prostředek hromadné dopravy osob; zastavit znamená uvést vozidlo do klidu na dobu nezbytně nutnou k neprodlenému nastoupení nebo vystoupení přepravovaných osob.

Prosíme rodinné příslušníky, kteří dopravují děti do základní školy, aby takto označená parkoviště opravdu využívali v souladu s výše uvedeným předpisem, tj. vystup! – nastup! a odjíždíme.

Děkujeme za pochopení.

 

 

 

 

 

 

 

 K + R

 
 

TAŠKY NA TŘÍDĚNÝ ODPAD 

Obec Trnávka nabízí svým občanům tašky na tříděný odpad. Stačí se v úřední den dostavit na Obecní úřad a sadu tašek, které jsou bezplatné, si odnést.

Sady tašek na třídění odpadů distribuované mezi občany byly pořízeny za finanční spoluúčasti
firem ASOMPO, a. s. a EKO - KOM, a. s. 

 
 
 

NAŠLA SE FENKA

Hledá se majitel fenky yorkshiera. Přihlásit se o ni může na Obecním úřadě v Trnávce nebo u paní Pospíšilové,
č. p. 114.

 

 

 

pes 2

 
 
 
 
 
VÝKUP JABLEK

  V neděli 1. září 2019 se zahajuje výkup padaných jablek. Výkup bude probíhat v Ostravě Hrabová
ve sběrně druhotných surovin firmy Agnes, ulice Paskovská.

Výkup jablek 
 
 

BEZPEČNOSTNÍ DESATERO

Vážení obyvatelé rodinných domů, bytů,

každý rok dochází k více než tisícovce požárů v obytných budovách. Měli bychom si uvědomit, že odpovědnost za své chování a za technické zabezpečení svých domovů proti požáru neseme pouze my sami. Aby k těmto požárům nedocházelo a nedocházelo tak i k úmrtím a zraněním, dodržujte přiložené "bezpečnostní desatero".

 

 

Bezpečnostní desatero 

 

 

 
 

NABÍDKA DŘEVA

Obec Trnávka nabízí občanům zlevněné palivové dřevo k odběru v bývalém areálu JZD v Trnávce. Tvrdý kaštan za cenu 1 000 Kč/m3 a měkkou lípu za cenu 300 Kč/m3. Zájemci se mohou přihlásit na obecním úřadě v Trnávce.

 

 
 

MAJITELŮM PSŮ

Obecní úřad Trnávka upozorňuje občany, že se v obci množí případy volně pobíhajících psů, kteří následně napadají jiná zvířata. Každý majitel psa je
v souladu s platnou vyhláškou povinen řádně zabezpečit, aby se jeho pes nepohyboval volně po cizích pozemcích a aby neohrožoval osoby či zvířata. Porušení této vyhlášky je považováno za přestupek a může být řešeno
ve spolupráci s Policií ČR. Důrazně proto žádáme všechny majitele psů, aby svá zvířata zkontrolovali, zabezpečili a také po nich řádně uklízeli exkrementy a neznečišťovali tak obec. Děkujeme.

 
 
 

PODNIKATELŮM

Podnikatelům a živnostníkům, kteří mají sídlo nebo provozovnu na území Trnávky, nabízíme možnost bezplatné prezentace jejich činnosti na webových stránkách obce. Máte-li zájem, aby vaše firma byla uvedena na obecním webu
v záložce „Firmy“, zašlete na obecní úřad (ou@trnavka.cz) následující informace:

  • název firmy/podnikatelského subjektu či jméno živnostníka;
  • obor činnosti;
  • kontaktní informace (adresa sídla firmy či provozovny v Trnávce, kontaktní osoba, telefon, e-mail, www stránky apod.)
 
 


Obecní úřad Trnávka

Trnávka č.p. 1
742 58 Trnávkaobec Trnávka na mapě
Česká republika (CZ)

 

telefon - pevná linka (+420) 556 729 049

mobil (+420) 721 860 150

                 obec@trnavka.cz

datová schránka Datová schránka ID: 6mka7kv

Úřední hodiny:

PO  8.00 - 12.00  | 13.00 - 17.00
ST  8.00 - 12.00  | 13.00 - 17.00

 

ZÁKLADNÍ INFORMACE

 

 ZÚJ  569755
 Status  obec
 Katastrální výměra  6,1 km2
 Počet obyvatel  746
ženy  358
muži  388
děti do 15 let  116
 Počet domů  243
 Nadmořská výška  246 m
 Kraj Moravskoslezský 
 Okres Nový Jičín 
 Starosta  Dalibor Šimečka

 

DOPORUČUJEME

 Czech PointPolicie České republiky

 facebook

RESTAUROVÁNÍ POMNÍKU
1. SVĚTOVÉ VÁLKY

Z rozpočtu Obce Trnávka náklady
ve výši 38.000,- Kč.
Projekt je spolufinancován
ve výši 40.000,- Kč
z rozpočtu moravskoslezského kraje.

  detail obrázku 

 

 Obec Trnávka © 2019

 All rights reserved © 2019 | Powered by AYNICMS