Informace / oznámení | Obec Trnávka

Nacházíte se zde: www.trnavka.cz » Obec » Informace » Informace / oznámení

Informace / oznámení

 

 

 

 

OMEZENÍ DOPRAVY

Informujeme občany, že s ohledem na přerušení školní docházky dojde od pondělí 19.10.2020 k omezení veřejné dopravy. Příměstská autobusová doprava bude provozována v rozsahu jízdních řádů platných v období letních školních prázdnin. Drážní doprava bude provozována v režimu nedělních jízdních řádů, přičemž některé spoje do zaměstnání budou zachovány. Tímto bychom vás chtěli informovat o realizovaných změnách jízdních řádů k 19. 10. 2020, které budou dostupné na webových stránkách www.kodis.cz a nejpozději od 19.10.2020 na www.portal.idos.cz

 
 

 


 

MIMOŘÁDNÁ OPATŘENÍ A USNESENÍ VLÁDY ČR (koronavirus) 

Přiloženě naleznete nově vydaná mimořádná opatření a usnesení Vlády ČR s platností od 13. října 2020. 

MO - nošení ochranných prostředků dýchacích cest s výjimkami (od 13.10.)

Zákaz vycházení (od 13.10.)

Poskytování soc. služeb (od 13.10.)

Sociální dávky (od 13.10.)

Sociální služby pro děti (od 13.10.)

Zajištění mediků (od 13.10.)

Dále naleznete nově vydaná mimořádná opatření a usnesení Vlády ČR s platností od 14. října 2020.

Hromadné akce (od 14.10.)

Provoz škol (od 14.10.)

Péče o děti (od 14.10.)

MO - koordinátoři intenzivní péče (od 14.10.)

 
 

 

 


 

USNESENÍ VLÁDY ČR (koronavirus) 

Přiloženě naleznete nově vydaná usnesení Vlády ČR s platností od 9. října 2020. 

Návrh zákona k poskytování ošetřovného

Zákazy návštěv ve zdravot. zařízeních a zařízeních se soc. službami

Dále naleznete nově vydaná usnesení Vlády ČR s platností od 12. října 2020. 

Omezení provozu orgánů veřejné moci a správních orgánů

 

 
 

 


 

MIMOŘÁDNÁ OPATŘENÍ (koronavirus)

Přiloženě naleznete nově vydaná mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví s platností od 5. října 2020. 

MO omezení provozu služeb

MO poskytovatelům soc. služeb

Ochranné opatření státní hranice

Seznam zemí s nízkým rizikem nákazy COVID-19

Zrušení MO ze dne 23.9.

 
 

 


 

INFORMACE O ODEČTECH ELEKTROMĚRŮ

Distribuce ČEZ oznamuje občanům, že ve dnech od 16. do 30. října 2020 budou její pracovníci v naší obci provádět pravidelné odečty elektroměrů. Žádáme proto občany o umožnění volného a bezpečného přístupu k elektroměrům. Z důvodu bezpečnosti pracovníků ČEZu rovněž prosíme o zabezpečení psů po dobu realizace návštěvy. 

 

 

 

 

leták 1 leták 2

 

 


 

SBĚR NEBEZPEČNÉHO A VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU

Dne 14. listopadu 2020 budou v areálu bývalého JZD v Trnávce k dispozici velkoobjemové kontejnery. 

Více informací naleznete v příloze.

 

 

 

 

 Mobilka 2020

 

 


 

ZMĚNY JÍZDÍCH ŘÁDŮ OD 30.8.2020

Dovolujeme si Vás informovat, že od března letošního roku došlo ze strany kraje k výraznému navýšení kompenzací dopravcům, kteří zajišťují dopravní obslužnost kraje v závazku veřejné služby. Na navýšení kompenzací měla zásadní vliv pandemie koronaviru SARS-CoV-2, a s ní související doprovodná opatření státu a přijatá mimořádná opatření k zamezení dalšího šíření. V této krizové situaci došlo k celkovému poklesu cestujících, kteří z preventivních důvodů využívali individuální dopravu, či tzv. home office, a v neposlední řadě to bylo omezení školní výuky, což mělo za následek propad v tržbách dopravců. Moravskoslezský kraj si je velmi dobře vědom důležitosti zajištění kvalitního zajištění dopravní obslužnosti kraje, ale s ohledem na aktuální rozpočtovou situaci kraje z důvodu výrazného poklesu příjmů vlivem pandemie koronaviru SARS-CoV-2, jsme po zvážení všech možností nuceni přistoupit k optimalizaci spojů veřejné linkové osobní dopravy. Výpadek příjmů za letošní rok odhadujeme jen v autobusové dopravě ve výši 200 miliónů korun, což je zhruba polovina plánovaných tržeb. Dalších 50 miliónů je výpadek v železniční dopravě. Takovýto propad tržeb není krajský rozpočet schopen ustát, navíc v situaci, kdy vláda zamítla na rozdíl od obcí kompenzovat výpadek příjmu krajů. Proto musíme snížit náklady na provoz autobusové dopravy, aby mohl být zachovám plošný rozsah základní dopravní dostupnosti. Na základě vyhodnocení frekvencí jednotlivých spojů připravil Koordinátor ODIS s.r.o. k termínu celostátních změn jízdních řádů 30.8.2020 optimalizaci jízdních řádů, která by měla přinést omezení výkonů v rozsahu cca 3 % na území celého kraje. Jedná se zejména o spoje duplicitní a opravdu nejméně využívané. Popis zásadních změn je pro přehlednost uveden v příloze (tabulka změn) tohoto sdělení. Další provedené změny, které vyplynuly z doručených připomínek (menší úpravy jízdní doby spojů nebo změny názvů zastávek), naleznete ve zveřejněných jízdních řádech na https://portal.cisjr.cz/

Děkujeme za pochopení.

Ing. Jakub Unucka, MBA (náměstek hejtmana MSK kraje) 

 

 

 

 

 

JŘ srpen 2020

 

 


 

UZVAVÍRKA SILNICE I. třídy I/58 V OBCI VLČOVICE

Informujeme Vás, že město Kopřivnice letos v březnu zahájilo největší plánovanou investici města, a to stavbu splaškové kanalizace s názvem Odkanalizování místních částí Vlčovice a Mniší. 

V současné době realizace probíhá v místní části Vlčovice a v příštím roce bude pokračovat i v místní části Mniší. Jedná se o ekologicky významný projekt, jehož cílem je v prvé řadě lepší nakládání s odpadními vodami. Na realizaci stavby získalo město Kopřivnice dotaci ve výši cca 80 milionů korun z Operačního programu Životní prostředí. Bude vybudována kanalizační síť v délce 12,6 kilometrů, na kterou budou připojeny jednotlivé domácnosti s celkovým počtem 1 320 obyvatel.

Stavba zasáhne i úsek komunikace I. třídy I/58 ve správě ŘSD, a to v celkové délce v délce 300 m v jednom jízdním pruhu. Provoz bude kyvadlově řízen semafory. Práce v tomto úseku budou zahájeny 10. srpna 2020 a potrvají až do konce října 2020.

Stavba vyvolá časové zdržení v obou směrech na trase jak od Frenštátu p. R. tak i od Kopřivnice a dotkne se jak podnikatelů, tak občanů dojíždějících za prací přes tento úsek.

 

 

 

 

Úsek Mniší, Vlčovice

  

 

PORADCE PRO PEČUJÍCÍ

Kopřivnická radnice zřídila na odboru sociálních věcí a zdravotnictví pozici poradce pro pečující, který bude radit lidem pečujícím o své blízké.

Vedení města tak reaguje na avizované změny v legislativě, kdy lidé, pečující o své rodinné příslušníky, by měli být jednou z cílových skupin, na které se zaměří sociální služby. Další podnětem byly požadavky vzešlé z dotazníkového šetření provedeného v rámci komunitního plánování sociálních služeb.

„Poradce pro pečující poskytne lidem, kteří se rozhodli postarat se o svého blízkého doma, komplexní poradenství. Poradí jim, na jakou pomoc a dávky sociální podpory mají nárok a kde o ně požádat, seznámí je s možnostmi využít dostupné sociální služby a s dalšími aktivitami, které město pro podporu rodinných pečujících připravuje. To pomůže zvláště začínajícím pečujícím lépe se zorientovat v nové situaci,“ uvedl místostarosta Stanislav Šimíček, který má v gesci sociální oblast.

Radnice tak chce pomoci nemocným, hendikepovaným lidem či seniorům, kteří díky rodinné péči budou moci zůstat co nejdéle ve svém přirozeném prostředí, ale i osobám, kteří o ně budou pečovat. Péče o blízkého člověka představuje ve většině případů pro pečující značnou zátěž. Zvláště pak dlouhodobá, náročná péče přináší negativní důsledky psychické, zdravotní, sociální a finanční.

„Poradce bude radit nejen lidem z Kopřivnice, ale i z obcí a měst spadajících pod ORP Kopřivnice. Radu obdrží zájemci nejen u nás na odboru sociálních věcí, ale mohou si domluvit schůzku i u sebe doma. Schůzku lze sjednat telefonicky či elektronicky. Všechny potřebné informace zájemci najdou i na webových stránkách Kopřivnice v sekci sociální oblast v záložce pro pečující,“ upřesnila Lenka Galiová, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví. 

 

 

 

 

Pečující 1 

 


 


 

Kampaň NS MAS ČR Regiony sobě!

MAS Regionu Poodří se přidala do kampaně NS MAS ČR Regiony sobě. 

Tato kampaň má především za cíl podpořit lokální ekonomiky regionů ČR, a to na základě principů – Poznej lépe svůj region, Propaguj region, Přispějte sami do místní ekonomiky, Podpořte region finančně. 

NS MAS ČR také vytvořila webový portál, jehož cílem je propojit lokální nabídku podnikatelů s místními konzumenty a s turisty.

Více informací naleznete přímo na webových stránkách www.regionysobe.cz.

Lokální producenti, poskytovatelé služeb, vyplňte kartu producenta a zašlete spolu s fotografií zpět na MAS Regionu Poodří!

Následovně bude zanesen do interaktivní mapy na portále Regiony Sobě! Umístěním kontaktu producenta na webový portál nevzniká producentovi/poskytovateli žádný finanční závazek, kampaň je bezplatná.

 

 

 

RP 2020 

 
 

FARA TRNÁVKA

V přiložených odkazech naleznete fotografie a reportáž Kabelové televize, jak probíhají skautské práce na faře v Trnávce.

https://chatatrnavka.rajce.idnes.cz/

https://www.youtube.com/watch?v=TcyNKHhso3o&feature=youtu.be

 
 
 
 

IN.F.Obálka

Obálka do lednice neboli IN.F.Obálka je tady!

Jedná se o projektovou aktivitu Moravskoslezského kraje pod osobní záštitnou náměstka hejtmana pro sociální oblast Jiřího Navrátila MBA z projektu „Informace jako forma ochrany osob v seniorském věku“.  Aktivita je zaměřená na zvýšení kvality života seniorů a podporu jejich bezpečí. 
IN.F.Obálky jsou již k dispozici a senioři si je mohou vyzvednout na OÚ v Trnávce

  • IN.F.Obálka (= Informace jako Forma ochrany) je plastová obálka, která obsahuje informační leták s pokyny k vyplnění, formulář k vyplnění, propisku, magnetu nebo samolepku (s nápisem: Zde je IN.F.Obálka,
    s telefonními čísly na složky záchranného systému).
  • IN.F.Obálka slouží k předání údajů o zdravotním stavu, užívaných lécích, kontaktech na příbuzné či blízké, v případě, že se senior
    v domácnosti ocitne v nebezpečí či ohrožení života, složkám záchranného systému, které jsou o této aktivitě informovány.
  • IN.F.Obálka může přispět k efektivnímu zajištění pomoci v situaci tísně, ohrožení zdraví nebo života. Je třeba vyplnit formulář s požadovanými údaji a vložit jej zpět do plastové obálky a umístit do lednice, nejlépe do vnitřní přihrádky dveří. Samolepkou nebo magnetkou označit dveře lednice nebo dveře z vnitřní strany bytu a tím způsobem budou informovány zasahující záchranné složky.

Upozornění: Moravskoslezský kraj ani Ministerstvo práce a sociálních věcí /jako iniciátoři této preventivně bezpečnostní akce/ nepověřily žádné osoby ani organizace kontrolou IN.F.Obálek!

Tento projekt je spolufinancován ze státního rozpočtu České Republiky
a rozpočtu Moravskoslezského kraje.

 
 
 

eNeschopenka

Seznamte se s novým elektronickým systémem eNeschopenky, který nabyde v platnost od 1.1.2020, a který zásadním způsobem změní letitý způsob vyřizování pracovních neschopností, kdy elektronické zpracování přinese výrazné zjednodušení v předávání informací mezi nemocnými, lékaři, zaměstnavateli a ČSSZ, resp. okresními správami sociálního zabezpečení, které rozhodují o dávkách nemocenského pojištění a také je vyplácejí.

Přečtěte si přiložené desatero pro pojištěnce aneb co se mění a co zůstává...

  

 

 

neschopenky 2019 

 
 

TAŠKY NA TŘÍDĚNÝ ODPAD 

Obec Trnávka nabízí svým občanům tašky na tříděný odpad. Stačí se v úřední den dostavit na Obecní úřad a sadu tašek, které jsou bezplatné, si odnést.

Sady tašek na třídění odpadů distribuované mezi občany byly pořízeny za finanční spoluúčasti
firem ASOMPO, a. s. a EKO - KOM, a. s. 

 
 
 

BEZPEČNOSTNÍ DESATERO

Vážení obyvatelé rodinných domů, bytů,

každý rok dochází k více než tisícovce požárů v obytných budovách. Měli bychom si uvědomit, že odpovědnost za své chování a za technické zabezpečení svých domovů proti požáru neseme pouze my sami. Aby k těmto požárům nedocházelo a nedocházelo tak i k úmrtím a zraněním, dodržujte přiložené "bezpečnostní desatero".

 

 

Bezpečnostní desatero 

 

 

 

MAJITELŮM PSŮ

Obecní úřad Trnávka upozorňuje občany, že se v obci množí případy volně pobíhajících psů, kteří následně napadají jiná zvířata. Každý majitel psa je
v souladu s platnou vyhláškou povinen řádně zabezpečit, aby se jeho pes nepohyboval volně po cizích pozemcích a aby neohrožoval osoby či zvířata. Porušení této vyhlášky je považováno za přestupek a může být řešeno
ve spolupráci s Policií ČR. Důrazně proto žádáme všechny majitele psů, aby svá zvířata zkontrolovali, zabezpečili a také po nich řádně uklízeli exkrementy a neznečišťovali tak obec. Děkujeme.

 
 
 

PODNIKATELŮM

Podnikatelům a živnostníkům, kteří mají sídlo nebo provozovnu na území Trnávky, nabízíme možnost bezplatné prezentace jejich činnosti na webových stránkách obce. Máte-li zájem, aby vaše firma byla uvedena na obecním webu
v záložce „Firmy“, zašlete na obecní úřad (ou@trnavka.cz) následující informace:

  • název firmy/podnikatelského subjektu či jméno živnostníka;
  • obor činnosti;
  • kontaktní informace (adresa sídla firmy či provozovny v Trnávce, kontaktní osoba, telefon, e-mail, www stránky apod.)
 
 


Obecní úřad Trnávka

Trnávka č.p. 1
742 58 Trnávkaobec Trnávka na mapě
Česká republika (CZ)

 

telefon - pevná linka (+420) 556 729 049

mobil (+420) 721 860 150

                 obec@trnavka.cz

datová schránka Datová schránka ID: 6mka7kv

Úřední hodiny:

PO  8.00 - 12.00  | 13.00 - 17.00
ST  8.00 - 12.00  | 13.00 - 17.00

 

Číslo účtu: 25929801/0100

IČO: 00848441

 

 

ZÁKLADNÍ INFORMACE

 

 ZÚJ 569755
 Status obec
 Katastrální výměra 6,1 km2
 Počet obyvatel 744
ženy 366
muži 378
děti do 15 let 121
 Počet domů 258
 Nadmořská výška 246 m

 Kraj Moravskoslezský 

 Okres Nový Jičín 
 Starosta Dalibor Šimečka

 

DOPORUČUJEME

 Czech PointPolicie České republiky

 facebook

RESTAUROVÁNÍ POMNÍKU
1. SVĚTOVÉ VÁLKY

Z rozpočtu Obce Trnávka náklady
ve výši 38.000,- Kč.
Projekt je spolufinancován
ve výši 40.000,- Kč
z rozpočtu moravskoslezského kraje.

  detail obrázku 

 

 Obec Trnávka © 2020